Så kan äldres ensamhet brytas

15 juli 2019 04:00

Ofrivillig ensamhet är en riskfaktor för att må dåligt. Särskilt äldres ohälsa som till stor del är kopplad till en ökad ensamhet.

Staden Frome i England har tagit fram en modell för att framgångsrikt möta ofrivillig ensamhet. Där snabbutbildade man 500 volontärer så att de kunde lotsa de ensamma som de hittade i sin vardagssituation. De erbjöds kontakt med andra människor med liknande intressen främst genom föreningslivet. Volontärerna kunde vara industriarbetare, kafépersonal, lärare ja i princip alla tänkbara i vårt samhälle.

Genom detta förhållandevis enkla men systematiska arbetssätt började de ensammas sociala situation förbättras och deras livsgnista ökade. Om man räknar med att varje volontär träffar och pratar med 20 personer var kan upp till 10 000 personer nås.

Vi i Vänsterpartiet har drivit frågan kring hur vi bryter ensamheten hos äldre med inspiration från detta. Därför är det viktigt att regionen tillsammans med kommuner och lokalt föreningsliv arbetar gemensamt för att bryta ensamheten och motverka dess skadliga effekter. Även psykisk ohälsa och psykisk sjukdom anses vara en stor del av äldres ohälsa och är ofta en del i en större komplex ohälsa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Leif Svensson (V) Region Kalmar län