Satsningar som stjälper

28 augusti 2019 04:00

I Skellefteå har bygget av en gigantisk batterifabrik startat. Kommunpolitiker, företag och människor, som ser sin framtid som anställda inom företagen Northvolt, jublar. ”Det skrivs industrihistoria i Skellefteå” säger kommunchefen.

Men är denna gigantiska satsning på batterier klimatsmart om man ser bakom det mest uppenbara? För i samma reportage den 19 augusti 2019, står också att där det alldeles nyss stod en skog med 40 000 träd, finns idag en 50 hektar stor grusplan.

Avskogningen i världen är negativ för klimatet, det är nog de allra flesta eniga om. Protesterna mot avskogningen i bland andra Brasilien hörs från både statsmän och från grupper på gräsrotsnivå. I det perspektivet är givetvis 40 000 träd inte särskilt mycket, men det ska byggas fler fabriker, för det gäller att ”konkurrera med jättarna i USA och Asien”.

Vad är det man inte förstår, undrar jag? Den intensiva satsningen på batteridrift påverkar inte energianvändningen på jorden utan byter bara ett energislag mot ett annat. Energi kan aldrig skapas eller förstöras, utan endast omvandlas till olika energislag, enligt termodynamikens första huvudsats. Olika energislag påverkar klimatet olika, varför det alltså har stor betydelse hur vi väljer att använda och omvandla den energi som finns tillgänglig.

Skulle batterifabrikernas energibehov kunna tillgodoses av den energi som kommer med solstrålning, skulle den energiomvandlingen kanske vara positiv i huvudsak. MEN, eftersom man avverkar skog till förmån för batterifabriker så skulle det ändå kunna tänkas vara negativt för klimatet.

Den energiomvandling som sker genom trädens fotosyntes är mycket effektiv och dessutom kommer det andra nyttigheter från en växande skog. Koldioxid inlagras i biomassan, träden håller grundvattennivåerna uppe, träden skuggar och skyddar marken som omger träden. Träden ger liv åt marken genom löv och grenar och träd skapar en stor biodiversitet genom att ge skydd till en uppsjö organismer – från människan till den minsta mikrob.

Att bara ta fasta på att batterifabriken i Skellefteå kan komma att ge arbetstillfällen till kanske 2 500 personer och innebära en ökad tillväxt, är att inte förstå vilka åtgärder som måste vidtagas för att jorden framgent ska kunna vara en plats där människan kan leva. Att mäta utveckling med hjälp av en ökad BNP – tillväxt innebär endast en fortsatt negativ klimatpåverkan och ökad miljöförstöring.

Nej, satsningen på batterifabriken i Skellefteå är vare sig klimatsmart, miljövänlig eller en väg mot hållbara samhällssystem. Den enda framkomliga vägen är att minska den extrema förbrukningen av energi och stoppa den explosionsartade ökningen av elförbrukningen.

Det är dags att fundera över hur energin ska användas för att göra mest nytta för den organism som jorden är. Inte skapa energiförbrukande system för deras egen skull bara för att det är möjligt, spännande eller roligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Hjelte Agronom, Venskögle

Ämnen du kan följa