Skolan är allas ansvar

31 januari 2019 04:00

Nej föräldrar! Ni är INTE kunder i skolan!

Som lärare har vi ett uppdrag som vi är stolta över. Vi gör allt för att se elever, trygga dem i skolmiljön och ge dem den kunskapen de har rätt att få. ALLA elever. Alla 25-30 elever vi har i våra klassrum.

För att det här ska bli ett hållbart uppdrag som ska fungera, måste vi samarbeta, vi i skolan och ni föräldrar. Vi har vårt basuppdrag, ni har ert som vårdnadshavare. Tillsammans ser vi ert barns bästa, individuellt och i det sociala samspelet.

Nyligen fick jag, som lärare, höra från en förälder att om jag jobbat på ett företag och inte lyckats få eleverna att prestera tillräckligt goda resultat så hade jag fått sparken. Allt ansvar lades på mig som lärare, inget på föräldrarna. Tyvärr märker vi allt oftare liknande attityder och förhållningssätt.

Föräldrar/vårdnadshavare: Samarbetar vi och respekterar varandras uppdrag kan det bli hur bra som helst! Vill ni att ert barn blir en individuell och social stark människa med goda kunskaper, fundera över vad som är viktigast. Då och bara då, har vi i skolan möjlighet att stötta ert barn i dess kunskapsutveckling och att bli starka och medmänskliga individer. För det är väl det viktigaste?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stolt lärare men ibland uppgiven.