Slopat stöd för husbygge – en katastrof

9 februari 2019 04:00

Beslutet av M, KD och SD om avveckling av de bostadspolitiska stöden kan få katastrofala följder.

Vissa har ansett att statliga stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande överkompenserar bygginvesteringar och har varit ett slöseri och utan faktisk nytta.

Nu ser vi resultatet i den budget som M, KD och SD röstade igenom i riksdagen. Bland annan så innehöll den ett beslut om avveckling av de bostadspolitiska stöden. Nu försvinner stöd för både renovering och byggande. Byggande av hyresbostäder och bostäder för studerande, stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden, upprustning av skollokaler med mera.

234 kommuner har under 2018 fått dela på cirka 1,395 miljarder kronor i stöd till ökat bostadsbyggande. Det har gett startbesked till 65 462 nya bostäder. Behovet är fortfarande mycket stort och bidragets syfte har just varit att främja ett ökat bostadsbyggande i Sverige.

Från den 1 januari 2019 beviljas inga nya stöd eftersom det statliga finansieringsstödet till nya bostäder togs bort ur statsbudgeten.

Det är också orsaken till att flera hustillverkarna inom GS branscher varslar sina anställda.

Inte alla, men de flesta hustillverkarna ligger faktiskt i Smålands glesbygd, Så, riksdagspolitiker i Kalmar län, ja i hela Småland borde förstå att det här kan få förödande konsekvenser för sysselsättningen i hela Smålandsregionen.

Ta ert ansvar och ändra på det här nu!

Håkan Korán Ombudsman, Fackförbundet GS Avdelning 4 Östra Småland

Reino Thapper Ordförande, Fackförbundet GS Avdelning 4 Östra Småland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!