Strategin gynnar snabba tåg

4 juni 2019 04:00

Det har gått upp för politikerna att många människor mister livet i de obevakade tågkorsningarna och nu ska Trafikverket, på regeringens uppdrag, ”ta tag i det”. Så bra, eller….?

Ett sätt att minska riskerna vid de obevakade övergångarna skulle vara att minska tågets hastighet vilket därmed ökar den tid det tar att förflytta sig med tåget. Fast nu är det ju inte sträckningen Stockholm–Malmö eller Stockholm–Göteborg som kommer att få långsammare tåg, eftersom det knappast finns några farliga korsningar på dessa sträckor, utan det är som vanligt landsbygden som kommer att drabbas. Med tanke på att det är just tidsaspekten som har varit den drivande faktorn i resonemangen om höghastighetståg och konkurrensen med flyget så innebär detta ökande klyftor mellan storstäderna och landsbygden.

Att bygga planskilda korsningar, tunnlar och liknande byggnationer för att göra korsningarna säkra kostar givetvis mycket mer än att minska tågets hastighet, röjning för fri sikt och liknande insatser, så det handlar uppenbarligen om att göra så billiga åtgärder som möjligt. MEN, så låter det inte när det gäller höghastighetstågen, där politikerna inte backar för investeringar på flera hundra miljarder – fast då gäller det ju en satsning på triangeln Stockholm – Göteborg – Malmö!

Sverige håller på att ”dras isär” som vår statsminister så väl uttryckte det, och hans regering bidrar till detta så gott de kan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Hjelte Venskögle (en ort i ett område med allt sämre kollektivtrafik)