Insändare Svar på Christer Anderséns insändare ”Kan verkligen bönen lösa regeringskrisen?”

Sveriges Kristna råd har jag ingen relation till och regeringsbildningen engagerar mig föga. Betydligt intressantare är Anderséns bönekritiska insändare – visserligen onödigt raljerande men dock välskriven.

Andersén ifrågasatte om bön påverkar de faktiska skeendena och utbad sig påvisbara exempel – om så blott ett enda – som även en icke-troende skulle kunna acceptera.

Nåja, att icke-troende skulle övertygas av något man inte VILL tro, inträffar helt enkelt inte. Jesu fiender lovade att de skulle tro på Kristus om han ville låta någon uppstå från de döda. Och Jesus uppstod från de döda – förutom tre andra personer han uppväckte – men fienderna trodde ändå inte.

Vill man veta om bön påverkar, går det inte an att villkora med någon sorts acceptans från icke-troende. Frågeställningen måste istället vara förutsättningslös: Finns det exempel på bönhörelse av Bibelns Gud?

Ja, sådana exempel finns i riklig mängd, små och stora, vardaglig och extraordinära. Andersén bad om ett. Han ska bli bönhörd med två.

Ett bibliskt exempel: När profeten Elia bad om att regnet skulle upphöra, sänkte sig en drygt treårig torka över landet. Och när profeten efter denna tid bad om regn, kom nederbörden i riklig mängd.

Ett historiskt exempel: När Melanchton insjuknade i Weimar 1541 och var så nära döden att både vänner och fiender enades om att allt hopp var ute, bad Luther till himmelens Gud. Melanchton tillfriskande och levde ytterligare 19 år.

Men jag hyser inga större förhoppningar om att dessa kända exempel skulle ­accepteras av icke-troende. Det är i dag som det var på Jesu tid: De som bara erkänner mänsklig logik och endast känner till slumpens verkningar kommer inte ”att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda”.

Svärdet är dessutom tveeggat! Det är lika marigt för icke-troende påvisa att förloppen tagit samma vändning UTAN bön! Och så länge de icke-troende kämpar med den uppgiften håller jag mig till apostelns ord: ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön”.