Utse Greta till klimatsekreterare

20 augusti 2019 04:00

Det är dags att utse Greta till FN:s klimatsekreterare. Greta kan på det viset bli en folkbildare i klimatfrågor, med världen som arbetsfält.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Mannefred