"Det krävs mer tid för utevistelse i hemtjänsten"

"Idag har brukarna med hemtjänst i Vimmerby kommun 30 minuter utevistelse per vecka. Svårigheterna för personal och brukare i Vimmerby kommun är att få tiden att räcka för både för- och efterarbetet i utevistelsen. Det krävs mer tid för utevistelse i hemtjänsten", skriver debattören, som ser stora skillnader mellan hur det ska vara och hur det är.

Debatt 24 november 2021 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Innan det här året är slut så har Vimmerby kommun utbildad flertalet medarbetare i satsningen Äldreomsorgslyftet för att öka kompetensen i de olika verksamheterna i kommunen. Genom ökad kunskap så har också skillnaden mellan det praktiska arbetet och den teoretiska kunskapen gjort att vi har sett att det är stora skillnader mellan hur det ska vara och hur det är.

Idag beviljar biståndshandläggare i normalfall 30 minuters utevistelse totalt i veckan för brukare med hemtjänstinsatser. Detta anser Vimmerby kommun vara den skäliga tiden för utevistelse i hemtjänsten. Omsorgspersonal i hemtjänsten håller inte med om att tiden är tillräcklig. Omsorgspersonalen ser samtidigt att den beviljade tiden för utevistelse gör gott för brukarna och ger en positiv effekt på deras mående. De positiva effekterna är långt fler än de negativa och både sjukvården, hemtjänstpersonal och de äldre är överens om att fysisk aktivitet och utevistelse är positivt för den enskilda brukaren. 

 

Enligt boken “Trädgårdsterapi” av Gun Nilsson, universitetslektor i socialt arbete, så ger regelbunden utevistelse minskad risk för benskörhet, depression och sämre sömnkvalitet. Äldres livskvalitet förbättras enligt Nilsson och de får en mening med livet genom att få vistas ute. Perspektiven vidgas och de äldre upplever en högre levnadsstandard. Detta bekräftas i en personalenkät som gjordes i en hemtjänstgrupp för ett examensarbete i Äldreomsorgslyftet. Omsorgspersonalen märker tydligt på de äldre om de har vistats ute. 

 Om man tittar på svaren från personalen så finns det inga svårigheter bland brukarna att vilja komma ut. Brukarna ser inte tiden som något hinder, men däremot personal med olika attityder på stress, scheman och tidsplaner. Personalen har en makt och ett övertag i de äldres utevistelse, så attityden blir avgörande för om insatsen fungerar och utförs. 

 

Enligt Vimmerby kommuns riktlinjer anses 30 minuter per vecka vara skälig tid för utevistelse, men det egna behovet ser olika ut och där kan enskilda brukare få mer beviljad tid för utevistelse. Ordet skälig kan vara luddigt och är synonymt med: "rimlig", "lagom", "billig", "rättvis", "överkomlig", "motiverad" och "berättigad". I Kommunals rapport “Skälig är inte gott nog” så pekar Kommunal på att skälig i vård och omsorg har blivit sämre. Genom att läsa rapporten så uppfattas det som att även skälig har ett spann mellan dålig  -  gott och att det skäliga har hamnat för nära det “dåliga”. Omsorgspersonalen i hemtjänstgruppen i Vimmerby kommun säger i enkäten att tiden inte räcker till och att de äldre i hemtjänsten får komma ut för lite. 

Om man prövar, utreder och utvärderar resultat av utökad tid för utevistelse så vet man inte resultatet eftersom det är inget man gjort. Men 30 minuters utevistelse med av- och påklädning inräknat så går det i alla fall inte att minska ner tiden och spara pengar. Detta är botten av vad skälig utevistelse är och skälig utevistelse behöver bli bättre. De positiva effekterna av mer utevistelse kan endast gynna Vimmerby kommun genom att få piggare äldre som får en mer meningsfull vardag. Att vara en snål smålänning passar sig just inte i Vimmerby kommuns äldreomsorg. Det krävs mer tid för utevistelse i hemtjänsten!

Omsorgspersonal med kompetens är redo att komma ut till verksamheterna igen. Frågan är om verksamheterna och ekonomin är redo för mer krävande, kompetent personal?


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ljusning i omsorgens bemanningskris – inga större luckor kvar att fylla • Chefen: "Det har varit tufft och svårt"

Ljusning i omsorgens bemanningskris – inga större luckor kvar att fylla • Chefen: "Det har varit tufft och svårt"

Ansträngt läge inom omsorgen – kommunen räddas av flyttade semestrar • Bemanningschefen: "Kan komma att ändras"

Ansträngt läge inom omsorgen – kommunen räddas av flyttade semestrar • Bemanningschefen: "Kan komma att ändras"

16 i kö till lägenhet i vård- och omsorgsboende • Kommunen riskerar vite • Nytt boende klart 2024

16 i kö till lägenhet i vård- och omsorgsboende • Kommunen riskerar vite • Nytt boende klart 2024

TV: Äntligen minifestival med aktiviteter för äldre: "Jätteskönt!" • Se när Britt-Marie, 80, provar lyckan vid bollkastningen

TV: Äntligen minifestival med aktiviteter för äldre: "Jätteskönt!" • Se när Britt-Marie, 80, provar lyckan vid bollkastningen

Körkortsbrist i äldreomsorgen – personal kan flyttas: "Är väl ett steg i den riktningen skulle jag säga"

Körkortsbrist i äldreomsorgen – personal kan flyttas: "Är väl ett steg i den riktningen skulle jag säga"
Visa fler