Låt 16-åringar få rösta i kommunvalet

Sverige halkar efter. Medan andra länder stärker sin demokrati genom att sänka rösträttsåldern till 16 år så har frågan om ungas rösträtt stannat av i Sverige. Nu behöver riksdagspolitiker från Kalmar län agera för en större och starkare demokrati där unga får makt och inflytande på riktigt.

Det finns flera fördelar med att sänka rösträttsåldern till 16 år, tycker debattörerna. "Det skulle ge unga inflytande att påverka på riktigt." Genrebild.

Det finns flera fördelar med att sänka rösträttsåldern till 16 år, tycker debattörerna. "Det skulle ge unga inflytande att påverka på riktigt." Genrebild.

Foto: Leif R Jansson / TT

Debatt2024-01-06 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ser en utveckling där svenska ungdomars tillit till sina medmänniskor minskar. Varannan ung känner sig inte som en del av samhället över huvud taget och bara två av tio unga upplever att de kan påverka kommunala beslut. 

Den enskilda förändring som skulle få störst effekt för att stärka ungas möjligheter att påverka och känna tilltro till samhället är enligt oss att sänka rösträttsåldern till 16 år i offentliga val. Det skulle ge unga inflytande att påverka på riktigt. 

Nu kanske du som läser den här texten tänker att 16-åringar är för omogna för att rösta, men det är bara en av många missuppfattningar eller myter som finns om unga. Tvärtom visar forskning att det inte finns några stora skillnader i mognad eller beslutsförmåga mellan 16 och 18-åringar. Dessutom är rösträttsåldern i Sverige inte 18 år i praktiken utan 20 år. De flesta förstagångsväljare har både varit myndiga och valbara i två år när de röstar för första gången. Om vi sänker rösträttsåldern till 16 blir genomsnittet istället drygt 18 år. 

Men röstar inte unga radikalt och populistiskt? Titta bara på skolvalet, kanske en annan tänker. Faktiskt inte säger vi, idag finns det över tio länder i världen som låter 16-åringar rösta, bland annat Estland, Tyskland, Skottland och Österrike. I de exemplen kan man se att unga varken röstar mer populistiskt eller extremt när det väl gäller än äldre förstagångsväljare. 

Rösträttsåldern i Sverige har sänkts flera gånger under 1900-talet men nu var det snart 50 år sedan sist, trots att fyra statliga offentliga utredningar har föreslagit en sänkning. Vi på Youth 2030 Movement är initiativtagare till nätverket Större Demokrati som tillsammans representerar över 650 000 barn och unga. De unga vi arbetar tillsammans är redo att rösta. Frågan är om vuxna är redo att dela med sig av makten och inkludera unga i demokratin?

Vi vill att Sverige ska bli nästa land att sänka rösträttsåldern till 16 år. Vårt krav till regeringen är att lägga fram en proposition för att möjliggöra en testverksamhet för detta på kommunnivå. Nu ber vi folkvalda politiker i Kalmar län att ta ställning för en större och starkare demokrati genom att uppmana regeringen att tillåta de kommuner som vill låta att låta 16- och 17-åringar få rösta.