70-plussare en tickande coronabomb?

I Sverige finns det 1,6 miljoner gamla människor som kallas för ”riskgruppen 70+”.

Skribenten undrar hur myndigheterna planerar att skydda dem i riskgruppen 70+ i framtiden, eller om det är fortsatt isolering som gäller till dess att ett vaccin kommer.

Skribenten undrar hur myndigheterna planerar att skydda dem i riskgruppen 70+ i framtiden, eller om det är fortsatt isolering som gäller till dess att ett vaccin kommer.

Foto: Gorm Kallestad/TT

Debatt2020-06-02 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tillhör man den gruppen ska man vara isolerad i hemmet och inte gå i affärer eller vara på platser där det finns andra människor.  Man ska däremot försöka vara ute i friska luften så mycket som möjligt och ta promenader. 

En del av de här 1,6 miljonerna, drygt 164 000, har någon form av insats från kommunal eller privat hemtjänst. Det arbetar cirka 245 400 människor inom den servicen. Alla i gruppen 70+, eller cirka 16 procent av Sveriges befolkning, ska alltså undvika kontakt med andra människor enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fungerar detta verkligen i det dagliga livet? Trots restriktionerna och rekommendationerna går många till affärer för att handla, fast på tider när affären just har öppnat eller innan de stänger då det är mindre folk där.

I den här stora gruppen av människor har många drabbats av sjukdomen covid-19 och över 90 procent av dem som avlidit av sjukdomen i Sverige var över 70 år. 49 procent bodde på äldreboenden och 25 procent hade hemhjälp, enligt Socialstyrelsens statistik. Det är alltså inte de som isolerat sig i hemmet som drabbats värst utan de som bor på äldreboenden eller har hjälp av hemtjänst. Från myndigheternas sida talas det väldigt tyst om hur det kunde bli på det viset. Hur har de gamla smittats? Det har ju varit besöksförbud för anhöriga och bara akuta besök på sjukhus eller vårdcentraler har tillåtits. Här krävs det stor öppenhet från regioner, kommuner och regeringen om varför smittan har spridit sig så mycket just inom äldrevården och varför Sverige har så höga dödstal?

Myndigheterna börjar nu tala om att smittan ”planar ut” och att dödstalen minskar sakta. Det talas också om att skydda de viktigaste grupperna i samhället och att börja testa dessa grupper om de bär på viruset eller om de haft covid-19 och därmed bildat antikroppar. Dessa grupper är samhällsviktiga och innefattar sjukvård, äldreomsorg, ambulans och räddningstjänst, samt polis med flera. Det är även de grupper som i första hand måste vaccineras när, och om, ett vaccin finns tillgängligt, enligt myndigheterna. Ingen talar om de 1,6 miljoner människor som finns i riskgruppen 70+, när kommer den här gruppen att bli aktuell för provtagning eller vaccination? Hur ser myndigheternas planer ut för att skydda alla i gruppen 70+? Eller är det fortsatt isolering, och ökande oro, som gäller?