”Aborter bör ske med försiktighet”

Debattören är undrande kring varför så många aborter görs i Sverige med tanke på möjligheterna att undvika graviditet från början.

Debattören är undrande kring varför så många aborter görs i Sverige med tanke på möjligheterna att undvika graviditet från början.

Foto: Åserud, Lise

Debatt2018-10-09 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varför är abort inte acceptabelt i alla länder?

Beror det på religion? Tradition? Eller vad exakt beror det på?

Varför ses abort som ett medel att döda en människa eller ett barn?

Vi är i en tid med stor vetenskaplig och teknisk utveckling, men hittills har frågan om abort blivit en stor del av våra dagliga diskussioner och det är omöjligt att finna en gemensam syn från alla.

I Sverige har kvinnor rätt till abort och lagen i Sverige tillåter abort till 18 veckor av fostrets ålder. Det finns inga specifika gränser för antalet aborter som kvinnor har rätt att göra, så kvinnor kan få abort när de behöver eller vill det.

Det som är konstigt är att i Sverige har varje tjej rätten att få p-piller och andra preventivmedel. Ändå utförs årligen mellan 35 000 och 38 000 aborter.

Vad gäller abort efter våldtäkt: Fostret i moders livmoder har rätt att känna kärlek och acceptans av sina föräldrar. Graviditet är resultatet av en nära relation.

Men hur mår mamman om hon får detta barn i sin livmoder mot sin vilja? Det finns olika åsikter om abort efter våldtäkt. Mats Selander anser i sin artikel Abort och våldtäkt att våldtäkt inte är en tillräcklig orsak till abort av två viktiga skäl: föräldraansvar och människovärdesprincipen.

Frågan är: Är barnet som kommit till genom våldtäkt mindre värt?

Å andra sidan händer det i länder där abort är förbjudet att tjejen tar till allvarliga medel för att bli av med fostret, något som kan leda till hälsorisker, infektioner i livmodern och dödsfall.

Vad gäller barn med funktionsnedsättningar och fosterskador: Vi har inte samma möjligheter, kultur, och stöd för att hjälpa ett barn med speciella behov. I fattiga länder, där människor redan lider brist på grundläggande behov, hur kan ett funktionshindrat barn leva där? Det finns många mödrar som gör abort när de vet att barnet är handikappat eller har Downs syndrom.

Frågan är: Om din 10-åring blir fysiskt funktionshindrad – kommer du att lämna honom/henne? Den moraliska frågan kvarstår: Var är människovärdesprincipen?

Varför ska vi tillgripa abort och döda den mänskliga andan när vi kan förhindra graviditet från början? När så många aborter sker i ett land som Sverige, måste vi vänta och tänka till lite om abortlagstiftningen.

Alla flickor har rätt till preventivmedel och medicinsk rådgivning. Men med alla dessa åtgärder, hälsomedvetenhet och utbildning, tillgriper människor fortfarande abort? Varför?

Jag tror att rätten till abort är viktig, men aborter bör ske med försiktighet och bara i vissa fall. Man måste vara medveten innan man faller in i fel som man inte vill ha.