Äldre glöms alltför ofta bort i debatten

"Under mandatperioden har den S-ledda majoriteten i Region Kalmar län visat de äldre ett förstrött intresse. I deras budgetar förekommer knappt ordet 'äldre' överhuvudtaget", tycker tre KD-politiker som tror att länets äldre behöver annat än avgiftsfria besök i vården.

Många äldre står utanför digitaliseringen, skriver KD-debattörerna som lyfter behovet av att äldre ses som individer. "Tyvärr glöms äldre alltför ofta bort i den politiska debatten. Ibland prioriteras de ner, ibland struntar man i deras särskilda förutsättningar", skriver de.

Många äldre står utanför digitaliseringen, skriver KD-debattörerna som lyfter behovet av att äldre ses som individer. "Tyvärr glöms äldre alltför ofta bort i den politiska debatten. Ibland prioriteras de ner, ibland struntar man i deras särskilda förutsättningar", skriver de.

Foto: Martina Holmberg / TT

Debatt2022-06-21 11:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla människor ska kunna åldras med värdighet och bli sedda som individer även som äldre. Detta framhöll vi i Kristdemokraterna när SPF-distriktet nyligen bjöd in till samtal om viktiga valfrågor. Tyvärr glöms äldre alltför ofta bort i den politiska debatten. Ibland prioriteras de ner, ibland struntar man i deras särskilda förutsättningar.

Ett exempel är digitaliseringen. Det är jättebra att så många ärenden idag går att lösa med mobilens eller datorns hjälp. Digital tillgång till vårdinformation och möjlighet till videosamtal med vårdpersonal kan utveckla sjukvården. Men en stor andel av 20- och 30-talisterna behöver hjälp med exempelvis att installera bank-ID och utföra videosamtal, och många använder inte internet överhuvudtaget. För dem blir de nya lösningarna bara krångliga och obegripliga.

Vi i Kristdemokraterna vet att tillgänglighet till vården är helt avgörande för äldres livskvalitet. Därför talar vi outtröttligt om att vårdköerna måste kapas. Alldeles för många äldre står idag i vårdköer som är mycket längre än vad vårdgarantin egentligen tillåter, men det finns inget sätt att kräva sin rätt till vård. Så kan det inte få fortsätta. Vi vill ompröva hela det svenska sjukvårdssystemet för att se till att människor verkligen får sin behandling i tid.

Vi ifrågasätter också trenden att stänga vårdplatser. Resultatet av det har blivit otrygghet och att vårdpersonal tvingas fokusera på att frigöra vårdplatser så snabbt som möjligt istället för att kunna lägga all kraft på vården. Kristdemokraterna har därför i riksdagen drivit igenom mer pengar till vårdplatser på Sveriges sjukhus. Vi vill se fler vårdplatser, inte färre.

Men vi vet också hur viktigt det är med tillgänglighet till den nära vården. Vi vill införa äldremottagningar i primärvården, som kan ge vård och stöd med särskild anpassning till äldre. Inte minst viktigt är att stärka den psykiska hälsan bland äldre, bland annat genom att motverka ofrivillig ensamhet. För människan är social oavsett om hon är ung eller gammal.

Vi vill på alla sätt främja gemenskap. Ett exempel på det är länsfärdtjänst, en fråga som vi har drivit under många år. Den som använder färdtjänst ska inte vara begränsad till hemkommunen utan kunna hälsa på vänner eller delta i aktiviteter i hela länet. Ett annat exempel är att underlätta för äldre att använda kollektivtrafiken. Vi var först med att driva frågan om avgiftsfritt för äldre under lågtrafik och är beredda att ta itu med den frågan på nytt.

Under mandatperioden har den S-ledda majoriteten i Region Kalmar län visat de äldre ett förstrött intresse. I deras budgetar förekommer knappt ordet ”äldre” överhuvudtaget.

Nu säger Socialdemokraterna att de vill ge alla äldre avgiftsfria besök inom vården. Det är inte särskilt seriöst. Vi är övertygade om att de äldre väljarna genomskådar det, och ser att det som spelar roll är en tillgänglig och trygg vård, där man även som äldre blir bemött som individ.