Äldreomsorgen får inte bli en kravlös integrationsplats

Svar på debattartikeln "Äldreomsorgen måste stärkas nu" den 16 maj.

Det är viktigt att inte glömma språkets betydelse för arbete inom äldreomsorgen, menar skribenten.

Det är viktigt att inte glömma språkets betydelse för arbete inom äldreomsorgen, menar skribenten.

Foto: Erik G Svensson/TT

Debatt2020-05-29 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag känner att jag måste bemöta er i debattartikeln om att äldreomsorgen måste stärkas. 

Håller fullständigt med om att äldreomsorgen behöver fler anställda och att de ska ha god kompetens, men ni har glömt en viktig sak: språket. Utan att behärska svenska i tal och skrift har det inte någon större betydelse hur kompetent och duktig man är. Personalen måste kunna konversera på ett sätt så att brukaren hör och förstår vad som sägs, likadant tvärtom, personalen måste förstå vad brukaren vill och få behoven tillgodosedda på ett fullgott sätt. 

När en människa blir gammal eller sjuk och behöver omsorg blir man ganska utsatt och sårbar och konsekvenserna av samtal och möten med personal som inte behärskar svenska språket i tal och skrift riskerar, inte minst för personer med nedsatt kognitiv förmåga, att bli allvarliga. Det är inte svårt att räkna ut. 

I Botkyrka kommun har vård- och omsorgnämnden beslutat att man från den 1 juli 2020 ska införa språktest, ett så kallat arbetsprov för nyanställning inom äldreomsorgen, LSS-verksamhet och även inom förskolan enligt Göteborgsposten. Mycket bra initiativ, tycker vi, och det är något som fler kommuner borde ta efter. Det är våra äldre som byggt upp vårt samhälle och när den dagen kommer då man behöver omsorg som är tänkt att täcka behoven hos samhällets mest sårbara, ska inte äldreomsorgen förvandlas till en kravlös integrationsplats. Äldreomsorgen finns till för att äldre ska få service och brukaren ska vara i centrum.

Ni skriver också om att den socialdemokratiska regeringen gått ut med en stor reform, äldreomsorgslyftet, som ska höja de anställdas kompetens och att se till att det blir fler anställda. Lön ska man också få på heltid om man studerar men jag kan ingenstans se att äldreomsorglyftet innebär höjda löner för personal inom äldreomsorgen. Det är A och O i sammanhanget. Man kan lova hur många äldreomsorgslyft som helst men så länge man inte ändrar på arbetsvillkoren och höjer lönen rejält, vill och kan många inte ta ett arbete inom omsorgen. 

Det viktiga är att behålla våra invånare i kommunerna och att göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats, i annat fall söker sig många till Norge eller något annat land för att arbeta med stora skatteförluster för kommunerna som följd