Fler måste hjälpas åt för hållbar livsmedelsproduktion

Upp till 30 procent av all klimatpåverkan i världen kommer från livsmedelsproduktion. Det krävs en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion för att möta dessa utmaningar – och det är bråttom. Sverige ligger i framkant, men KRAV har tagit fram fyra visionära målbilder för att driva på utvecklingen mot en hållbar matproduktion. För att nå målen krävs bred samverkan och tydlig politisk vilja.

"För att uppnå målet om en mer hållbar livsmedelsproduktion, behöver dock alla som ser behovet av mer hållbar mat hjälpas åt", skriver företrädare för KRAV, som tagit fram nya målbilder för att driva på utvecklingen för hållbar matproduktion.

"För att uppnå målet om en mer hållbar livsmedelsproduktion, behöver dock alla som ser behovet av mer hållbar mat hjälpas åt", skriver företrädare för KRAV, som tagit fram nya målbilder för att driva på utvecklingen för hållbar matproduktion.

Foto: Åserud, Lise

Debatt2022-08-11 05:04
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Målbilderna sammanfaller med områden där KRAV har tuffare regler utöver EU:s regler för ekologisk produktion: klimat, biologisk mångfald, djurvälfärd och bättre arbetsvillkor. De omfattar även konkreta tidsatta mål för hur KRAV och KRAV-anslutna livsmedelsföretag kan bidra. För att öka den biologiska mångfalden och vår självförsörjningsförmåga skulle vi exempelvis i Sverige kunna odla mer proteingrödor och grovfoder till idisslare. Här visar KRAV-lantbrukare redan framfötterna och kan visa vägen för lantbruket i stort.

De visionära målbilderna är tänkta för alla typer av livsmedelsproduktion. Men eftersom KRAV-certifierat jordbruk bygger på en rad insatser som tillsammans är positiva för en hållbar matproduktion, anser vi att det i första hand är angeläget att öka andelarna av ekologisk och KRAV-märkt konsumtion och produktion i Sverige. 

KRAV:s visionära målbilder:

• Klimat: Livsmedelsproduktionen ger hållbart producerade livsmedel utan att bidra till den globala uppvärmningen.

• Biologisk mångfald: Den biologiska mångfalden i lantbruket ökar. Den gynnas på gården såväl som i den omgivande miljön, både ovan och i jorden.

• Djurvälfärd: Samtliga djurslag får utlopp för sina naturliga beteenden och behov genom hela livet, och lantbrukets raser är sunda och robusta.

• Bättre arbetsvillkor: Mänskliga rättigheter och bra arbetsvillkor gäller för alla som arbetar i hela livsmedelskedjan. 

För att uppnå målet om en mer hållbar livsmedelsproduktion, behöver dock alla som ser behovet av mer hållbar mat hjälpas åt. Vi önskar därför att våra visionära målbilder kan bli en grund för samverkan med organisationer och dagligvaruhandeln, och en utgångspunkt för fortsatt forskning mot en mer hållbar framtid. En tydlig politisk vilja i samma riktning är också nödvändig om målen ska bli verklighet.