Ambulanssjukvården i länet behöver en utvecklingsplan

Den prehospitala vården, eller ambulanssjukvården som vi kallar den i dagligt tal, har gått från att vara en snabb, akut transport till sjukhus till att i dag även vara en del av den sjukvårdande verksamheten.

"Regionens ambulansorganisation gör ett överjordiskt jobb med att anpassa sig efter de ständiga förändringarna i patienternas behov och de nya förutsättningar som uppstår. Men de gör det i en organisation som under åren lappats och lagats för att klara verksamheten", skriver debattören.

"Regionens ambulansorganisation gör ett överjordiskt jobb med att anpassa sig efter de ständiga förändringarna i patienternas behov och de nya förutsättningar som uppstår. Men de gör det i en organisation som under åren lappats och lagats för att klara verksamheten", skriver debattören.

Foto: yvonne åsell

Debatt2021-07-16 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att ambulansen i ett akut läge kan komma fram och hjälpa patienter i tid är en avgörande faktor för att vi ska känna trygghet, oavsett var vi bor. I dag är en vägambulans ett litet akutsjukhus som kan utföra avancerad sjukvård vid olyckor, hjärtsjukdom eller stroke. Men i takt med att den nära vården ska utvecklas, med mer vård i eller nära hemmet, och att fler avancerade ingrepp kommer att göras på färre sjukhus måste ambulanssjukvården riggas därefter. 

I dag är det inte ovanligt att en ambulans rycker ut för att hjälpa en person i hemmet och att åtgärden faktiskt kan slutföras där efter kontakt med specialist- eller primärvård. Men det blir också alltmer vanligt att ambulansorganisationen får stå för transporter till Linköping för mer avancerad vård. För patienten är detta inget större problem när åtgärden inte är akut eller kan planeras, men det finns situationer som exempelvis stroke eller stora olyckor då en eller två timmar i vägambulans blir alltför lång tid.

Vi Moderater har under åren påtalat behovet av såväl bedömningsbilar, som kan jobba nära patienterna i hemmet, som läkarbemannade ambulanshelikoptrar som faktiskt ger patienter med svåra sjukdomar och skador en bättre chans att överleva och slippa svåra skador. Regionens ambulansorganisation gör ett överjordiskt jobb med att anpassa sig efter de ständiga förändringarna i patienternas behov och de nya förutsättningar som uppstår. Men de gör det i en organisation som under åren lappats och lagats för att klara verksamheten. 

Att Kalmar län har stora geografiska och demografiska utmaningar är ingen nyhet. Vi måste skapa förutsättningar för en prehospital organisation som kan vara en viktig aktör i framtidens sjukvård, såväl akut som nära. Vi måste sträva efter att utryckningstiderna är så likvärdiga som möjligt, och att det inte ska spela roll var i länet du bor för att få den bästa vården. 

För att klara detta kommer vi att behöva flera olika verktyg: mobila läkare, bedömningsbilar, akutambulanser – men också en ambulanshelikopter och ambulansflyg. Därför har vi nu lagt ett förslag till regionfullmäktige om att genomföra en heltäckande utredning kring hur behoven av prehospital vård ser ut och hur vi kan forma den bästa organisationen som klarar framtidens vårdbehov. Du ska alltid kunna vara trygg med att du får den vård du behöver och i rätt tid.