Näringslivets önskan – satsa på vägarna!

Svensk trafikpolitik behöver ett omtag. Annars begår vi som nation ett historiskt misstag som leder till höga kostnader och sämre förutsättningar för företag och familjer – och detta utan någon som helst miljönytta.

Debatt 12 maj 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inspiration till detta debattinlägg fick jag under förmidagen den 10 maj då jag deltog i Swedbanks näringslivsdag på Rockcity i Hultsfred. I princip alla medverkande – bland annat SKB och Ikea – lyfter fram infrastruktur och kommunikationer i vår del av landet som det stora bekymret.  

Utan bilen stannar stora delar av Sverige. Människor ska kunna bo och arbeta i hela landet, även i gles- och landsbygd och för det krävs en bra bilpolitik. För det behövs en bilpolitik som inte straffar ut bilen och en omställning som gör det möjligt för alla att vara med på. Och det behövs trygga och bra vägar.

Lika viktiga är vägarna för näringslivet. Lastbilen är helt dominerande när det gäller att frakta gods i Sverige, och är det enda realistiska alternativet för en mycket stor del av de transporter som utförs. Exempelvis har Ikea Hultsfred 100 lastbilar som lämnar fabriken varje dag året runt.  

undefined
Eftersom lastbilen är helt dominerande när det gäller att frakta gods i Sverige, är en satsning på förbättrade vägar viktig för näringslivet, menar Anders Andersson (KD).

Att prioritera vägarna borde vara en självklarhet. Men istället sker motsatsen. Det saknas resurser för att underhålla vägarna trots att satsningar på vägnätet skulle vara samhällsekonomiskt lönsamma, vilket Trafikverket förgäves har larmat om. I stället för att ha råd att reparera våra vägar tvingas Trafikverket sänka hastigheterna.  

Istället avsätts massor av pengar till banor för höghastighetståg. Det är en satsning som i praktiken berör en liten del av Sverige, och som enligt alla beräkningar är samhällsekonomiskt olönsam – Sverige kommer aldrig att få tillbaka de hundratals miljarder som ”investeras” i dessa banor.

De nya höghastighetstågen har från politikens sida utgått från en bestämd lösning, snarare än ett definierat behov. Dessa höghastighetsbanor representerar varken en vinst för samhället, miljön eller klimatet. I dagsläget tränger det kostnadsskenande projektet ut många andra goda infrastrukturprojekt som skulle göra större positiv skillnad. Och på grund av denna felsatsning accepterar regeringen att upprustning av regional järnväg som Stångådalsbanan helt skjuts på en osäker framtid.  

Därför är ett omtag, en ny riktning i transportpolitiken, helt nödvändigt. Sveriges vägar måste stå i centrum.

undefined
Anders Andersson (KD).

Kristdemokraterna vill stärka underhållet av vägarna men även börja återta det förfall som fått fortgå under lång tid. Vi var det riksdagsparti som avsatte mest medel för detta i budgeten 2021/22. Vi vill avbryta planeringen av höghastighetståget för att istället göra stora satsningar på att rusta upp Sveriges vägar.

Detta är en ekonomiskt och miljömässigt klok politik. Det är också en politik för hela Sverige. Åtta av tio transporter görs idag med bil som är det mest flexibla och individuellt långtgående trafikslaget för hela samhället. Bilen når platserna dit varken räls eller kollektivtrafik når.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa