Andersson vill ha kakan – och äta den också

"Om Anders Andersson på allvar ville minska kollektivtrafikens kostnader till fördel för sjukvården borde han under de senaste fyra åren inkommit med seriöst genomförbara förslag på hur detta ska ske", svarar Peter Wretlund (S).
"Om Anders Andersson på allvar ville minska kollektivtrafikens kostnader till fördel för sjukvården borde han under de senaste fyra åren inkommit med seriöst genomförbara förslag på hur detta ska ske", svarar Peter Wretlund (S).

Replik på "Kollektivtrafiken får inte pressa sjukvården".

Debatt 18 augusti 2022 05:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en debattartikel som nyligen publicerades beskriver återigen Anders Andersson (KD) kollektivtrafiken som en gökunge som stjäl resurser från sjukvården. Givetvis handlar all politik om att prioritera, men denna uppställning som Anders Andersson gång på gång envisas med är oerhört populistisk. Att ställa två kollektiva nyttor mot varandra, även om sjukvården givetvis är Socialdemokraternas främsta fråga i regionen, gynnar inte någon av dem. Kollektivtrafiken behövs för att hela vårt län ska kunna leva. 

Under den här mandatperioden har kollektivtrafiken stått inför stora utmaningar. Trots pressat läge har vi socialdemokrater inte gjort några nedskärningar i kollektivtrafiken under pandemin. Vi har sett till att permanenta seniorkortet och infört seniorkort plus. Dessutom är busstrafiken och serviceresor är numera helt fossilfria. 

Om Anders Andersson på allvar ville minska kollektivtrafikens kostnader till fördel för sjukvården borde han under de senaste fyra åren inkommit med seriöst genomförbara förslag på hur detta ska ske. I stället kommer utspel på utspel med kostnadsdrivande förslag samtidigt. Med sin debattartikel försöker Anders Andersson ha sin kaka – och äta den också. 

Under de senaste fyra åren går det inte att hitta ett enda seriöst genomförbart förslag från Anders Andersson som skulle spara resurser. Som bekant är det tomma tunnor som skramlar mest. Anders Andersson skramlar rejält.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa