Är patientavgifterna sjukvårdens största problem?

Debatt 12 maj 2022 10:44
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Vallöftet: Slopade patientavgifter för de över 65" den 28 april.

Sverige har ett av världens tryggaste välfärdssystem där medborgarna genom skattsedeln betalar för de gemensamma kärnverksamheterna. För några dagar sedan kunde vi läsa om Socialdemokraternas stora vallöfte: att slopa patientavgifterna för alla över 65 år. Vid en första anblick kan förslaget ses som behjärtansvärt, men när man fördjupar sig i det så uppstår en mängd frågor. Är patientavgifterna sjukvårdens enskilt största problem? Är det patientavgifterna som leder till att pensionärerna får ett större ekonomiskt utrymme och en rådighet över sin egen ekonomi? Kommer slopade patientavgifter ge en bättre tillgänglighet till vården med kortare köer och väntetider?

Svaret är dessvärre nej.

Man brukar säga att politik är att prioritera. För Moderaterna och Kristdemokraterna är den absolut första prioriteten att alla medborgarna som bor och verkar i länet får en bättre tillgänglighet till vården. Vilken nytta har en pensionär av slopade patientavgifter när väntetiderna till 1177 är längre än någonsin? Eller när den så efterlängtade operationen ställs in för att det saknas vårdplatser? Eller när en inbokad tid avbokas för att det saknas personal?

Vi i M och KD är säkra på att de flesta i länet håller med oss om att den avgift som betalas vid vårdbesök inte är ett lika stort problem som regionens hyrbemanningskostnader på en kvarts miljard, stängda vårdplatser och en svajig bemanning.

M och KD håller med om att plånbokens tjocklek inte ska stå i vägen för vårdbehov, därför vill vi att fler i länet ska få mer pengar i plånboken – oavsett vad de tjänar. Samtidigt ska inte heller en bristande personalpolitik eller långa väntetider orsakade av politisk tjurskallighet stå i vägen för vårdbehov. Något vi sett alltför många exempel på de senaste åren.

Vi anser att det behövs en rad förbättringar inom vården av äldre i länet. Förbättringar som kan göras med våra förslag om bland annat införande av äldremottagningar, närvårdsplatser och bedömningsbilar. Dessa kommer vi att fokusera på under kommande mandatperiod. Sjukvården i Kalmar län behöver hållbara reformer för framtiden, inte populistiska utspel från en trött och idéfattig socialdemokrati.  

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen
Jimmy Loord (KD), oppositionsråd
Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd
Anders Andersson (KD), oppositionsråd
Carl Dahlin (M), oppositionsråd
Jonas Lövgren (M), oppositionsråd


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa