Är vårdplatsbrist det nya normala?

Socialstyrelsen kunde under förra året påvisa att Region Kalmar län är den enda region som har ett överskott av vårdplatser. Detta är en del av varför vi år efter år får resultat som visar på att vi har landets nöjdaste patienter.

I landet i stort var överbeläggningarna på sjukhusen rekordmånga under 2023. Men utvecklingen i Region Kalmar län går åt motsatt håll. Mattias Adolfsson (S) pekar på det han tror är orsaken.

I landet i stort var överbeläggningarna på sjukhusen rekordmånga under 2023. Men utvecklingen i Region Kalmar län går åt motsatt håll. Mattias Adolfsson (S) pekar på det han tror är orsaken.

Foto: Ellinor Ljung

Debatt2024-02-07 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att vårdas på ”rätt” vårdavdelning utifrån sitt medicinska tillstånd är en grundläggande kvalitetsfråga och viktigt för patientsäkerheten. Tittar man emellertid på landet i stort var överbeläggningarna på sjukhusen under 2023 rekordmånga. Det visade en granskning som tidningen Dagens samhälle har genomfört. Det innebär att överbeläggningarna inom slutenvården ökar i hela landet för tredje året i rad. Region Kalmar län går dock i motsatt riktning och halverar överbeläggningarna per 100 vårdplatser från låga 0,6 till ett ännu lägre 0,3. En siffra där vi ligger överlägset bäst till i landet. 

Vad är det då som görs bättre i Kalmar län än andra regioner? Jag skulle vilja peka på två delar. 

Den första handlar om att vårt län under lång tid arbetat för att varje dag bli lite bättre. Arbetet som sker är långsiktigt och systematiskt med grund i att medarbetarna ständigt bedömer vårdbehovet och agerar därefter. Medarbetarnas expertis tillvaratas i samband med dagliga avstämningar och digitala verktyg i syfte att hålla koll på vårdplatserna. Genom översikter vet vi exakt vilken tillgång som finns på vårdplatser på varje avdelning på respektive sjukhus dagligen och kan gemensamt planera därefter

För det andra så beror också den goda tillgången till vårdplatser i Region Kalmar län på det ständiga arbetet med att stärka den hälso- och sjukvård som sker utanför sjukhusen, närmre invånarna på hälsocentral, i hemmet eller digitalt. Genom en ordnad utskrivning vet vi att det finns ett bra mottagande från kommunerna. Det gör att tiden som patienterna vistas på sjukhus inte blir längre än nödvändigt samtidigt som vi minskar risken för att patienten återkommer. Det sker framsteg tack vare medicinsk utveckling, arbetet med nära vård och bättre arbetssätt. Genom att medarbetarna själva ser över behovet lyckas vårt län till stor del matcha vårdplatserna med det vårdbehov som finns. I Region Kalmar län ser vi till helheten och därför ska samtliga invånare kunna känna sig trygga med att vården finns där när de behöver den. 

Region Kalmar län ska fortsätta att bedriva en vård i toppklass, med landets nöjdaste patienter och en god tillgänglighet. Vi ska fortsätta att ge ett stort förtroende till våra medarbetare och chefer att komma med lösningar. Vi ska också prioritera tillgången till sjukvård högt genom att fortsätta leverera en sjukvård på våra sjukhus utan överbeläggningar. Vården ska aldrig behöva vänja sig vid platsbrist och du som medborgare ska känna dig trygg med att sjukvården finns där när du behöver den. Då måste sjukvården prioriteras högt också när det gäller resurser både från staten och vår region.