Att vara korttidsvikarie gör dig till en i raden

Öppet brev till dig som ska bli den nya vikarien på Vimmerby bibliotek.

Debatt 13 maj 2021 19:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 3 maj publicerade Vimmerby kommun en platsannons efter en ny korttidsvikarie på Vimmerby bibliotek. Jag vet alltför väl vad det innebär. När jag började som tidsbegränsad vikarie på biblioteket i mars 2019 så trodde jag att det här skulle bli en spännande utmaning att få arbeta med litteratur. Något som varit ett stort intresse under hela mitt liv och som jag också har åtskilliga högskolepoäng i. Jag fick delvis rätt, arbetsuppgifterna är intressanta och arbetet är mycket givande.

Men att vara korttidsvikarie på biblioteket gör dig bara till en i raden. Sedan mars 2019 så har det passerat minst tio olika personer som antingen har varit korttidsvikarier, inhoppare från annan avdelning, semestervikarier eller pensionerade medarbetare som alla har tagit plats bakom lånedisken för att bistå kommunens biblioteksbesökare efter bästa förmåga. Detta uppmärksammades i en insändare i DV redan 15 oktober 2019. Tyvärr så följde ingen upp det på allvar och sjukfrånvaron hos den ordinarie personalen är fortsatt hög och vikariecirkusen fortsätter.

Som vikarie är du dessutom lägre ställd än övrig personal, du får till att börja med sämre arbetstider. Då biblioteket har lördagsöppet frågade jag själv redan på intervjun om hur lördagsarbetet fungerade. Jo då, vanligtvis arbetar man var fjärde lördag och sedan kompensationsledigt fredagen efteråt fick jag förklarat för mig. Helt ok! Så döm om min förvåning när schemat jag fick i handen  istället innehöll varannan lördag och inga kompensationslediga fredagar. Schemaändringar på kort varsel var också vardag, vilket inte är det lättaste att kombinera med en familj och hämtningar på förskolan. Men det är du som förväntas ta alla arbetspassen som ingen annan vill eller kan ta.

Man får dessutom bara några månader i taget som sedan förlängs stötvis. Detta system med tidsbegränsade vikariat gör att man kan fortsätta att avtala bort semester. För egen del gick jag över i en projektanställning under mitt tredje korttidsvikariat. Det gav mig bättre arbetstider och förutsättningar. Samtidigt började istället nya vikarier som fick ta vid med de sämre villkoren. Men slutligen tog det stopp, inte för att jag gjorde ett dåligt arbete, inte för att arbetsuppgifter inte längre fanns, inte för att min kompetens inte behövdes utan för att jag nådde fram till LAS. Tillsvidareanställning var inte aktuellt, vilket för min del faktiskt innebar att en muntligen utlovad förlängning drogs tillbaka. Efter vad jag har förstått när jag har pratat med vänner och bekanta är tydligen utlasning en systematisk paradgren inom Vimmerby kommun som man aktivt föredrar framför tillsvidareanställd personal.

Veckan efter jag slutade var mina pass i lånedisken ersatta med en vikarie som nu fick fler timmar. Det har nu gått sex månader sedan jag lasades ut och min ”karantän” är officiellt över. Verksamheten på Vimmerby bibliotek hålls alltjämt igång tack vare vikarier och nu ska det anställas ännu en. 

Så du som blir den nya vikarien, jag vill att du ska veta vad du ger dig in på. Dessutom är tjänstekvoten på biblioteket full så oavsett hur många gånger ditt vikariat kommer förlängas (du kan nog räkna med förlängt, sjukfrånvaron är alltjämt hög på biblioteket, det har man inte klarat av att komma tillrätta med) kommer du förr eller senare mötas av LAS-yxan.

Ämnen du kan följa