Avskaffa målet om mindre närproducerat kött

Karin Helmersson och Centerpartiet genomför nu en räddningsaktion för att rädda varumärket som landsbygdsparti och den närproducerade matens främsta förespråkare.

Andelen närproducerat kött bör öka i länet, inte minska, enligt skribenten.

Andelen närproducerat kött bör öka i länet, inte minska, enligt skribenten.

Foto: Maja Suslin/TT

Debatt2019-11-27 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi förutsatte att det var en kvarleva som nyblivna majoritetspartiet Centern ännu inte fått gehör för att avskaffa, när vi i juni fick beskedet i ett motionssvar: Majoriteten har som fortsatt mål att minska på mängden inköpt närproducerat kött i regionens egna kök. 

Vi vädjade: Det rimmar illa med regionens klimatstrategi som säger att vi ska gynna länets köttproducenter. Naturvårdsverket anser att det behövs fler betande djur, inte färre, om Sverige ska klara sina miljömål och värna den biologiska mångfalden. 

Men vi vädjade för döva öron. Vi fick samma besked i september, i ett nytt motionssvar. 

M och KD la ett skarpt förslag om att avskaffa målet. Majoriteten röstade nej. Först på styrelsen i november och nu på fullmäktige. Då uppmärksammades Centerns agerande på allvar i media. 
Dagen efter uttalar sig Helmersson i pressen: ”Jag är beredd att se över formuleringarna i vår klimatstrategi”. Vi vet inte vad det innebär, eller vad majoritetskompisarna S är beredda till. 

Dagen därefter skriver Helmersson en krönika, ”Viktigt att gynna länets producenter”, i partiorganet Kalmar läns tidning, om att majoriteten nu ska börja kräva att det serveras svenskt kött på kurser och konferenser som regionen bokar. Av andra. Inte ett ord om att hon två dagar tidigare röstade nej till att avskaffa målet om att servera mindre svenskt kött i regionens egna kök.

Jag kan bara spekulera om varför C har agerat så här, och ser fram emot beskedet att målet om minskade inköp av närproducerat kött är avskaffat.