Bara (S)mulor till länets vägar

"Med en rättvis fördelning efter befolkningens storlek borde Kalmar län istället ha haft 20 miljarder, eller mer, med tanke på att vårt län så länge försummats när det gäller utbyggnad och underhåll av vägar och järnvägar", tycker debattörerna.
"Med en rättvis fördelning efter befolkningens storlek borde Kalmar län istället ha haft 20 miljarder, eller mer, med tanke på att vårt län så länge försummats när det gäller utbyggnad och underhåll av vägar och järnvägar", tycker debattörerna.

Medborgarna i Kalmar län får i den nya nationella trafikplanen inte mer än smulor tillbaka av sina egna inbetalda skattemedel: av totalt 800 miljarder kronor i nationell satsning fram till år 2033 går 1,4 miljarder till Kalmar län. Det är mindre än 2 promille av hela riket, mindre än en femhundradel.

Debatt 28 januari 2022 06:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med en rättvis fördelning efter befolkningens storlek borde Kalmar län istället ha haft 20 miljarder, eller mer, med tanke på att vårt län så länge försummats när det gäller utbyggnad och underhåll av vägar och järnvägar. 

Det är den socialdemokratiska regeringen som är ansvarig för denna diskriminering av medborgare och företag i Kalmar län. Det är nämligen regeringen som ger de direktiv som Trafikverket har att följa. 

Ett par exempel: den långsamma väg 40 mellan Hyttan och Toverum får inga pengar i den nya planen, utan sätts istället på reservplats. Vad gäller den ännu långsammare sträckan på E22 mellan Gladhammar och Verkebäck, som snart skulle ha börjat åtgärdas för att bli mötesfri, så skjuts byggstarten nu istället upp till någon gång mellan 2028 och 2033.

 

Regeringen visar med detta hur den ser på vägar, järnvägar och näringslivets utvecklingsmöjligheter i vår landsända: Kalmar län kommer i allra sista hand, allt annat är uppenbarligen viktigare för regeringen. Istället tänker regeringen storsatsa på ny höghastighetsjärnväg mellan de tre storstadsregionerna. I detta är man också påhejade av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och det så kallade ”landsbygdspartiet” Centerpartiet. Ofattbara 300-350 miljarder vill regeringen vräka på höghastighetsbanorna, trots att Trafikverket konstaterat att banorna är samhällsekonomiskt mycket olönsamma. Det är alltså ett fullständigt huvudlöst politiskt prestigeprojekt från regeringens sida.

Uppenbarligen tycker inte den socialdemokratiska regeringen att någon behöver kunna ta sig till och från Kalmar län: förutom uteblivna vägsatsningar finns i den nya trafikplanen inte heller några anslag till upprustning av de nergångna Stångådals- och Tjustbanorna. Den frågan är istället uppskjuten till ”fortsatt utredning”, som det heter. Det enda Trafikverket utlovar för dessa två banor är det nya signalsystem, som är ett krav för att vi över huvud taget ska kunna köra de nya tåg som beställts.

Häromveckan var det Region Kalmar läns tur att yttra sig över den nya trafikplanen. Vi Sverigedemokrater yrkade då i Regionala utvecklingsnämnden på att vår region ska framhålla för Trafikverket att projektet med höghastighetstågen ska bordläggas och att resurserna istället ska läggas på befintliga vägar och järnvägar. Men Socialdemokraterna i Region Kalmar län vägrade lyssna på detta.

 

För oss Sverigedemokrater är det en självklarhet att vi i Kalmar län måste göra allt för att påverka stat och regering, så att vårt län får en rimlig andel av de nationella satsningarna på vägar och järnvägar och annan infrastruktur. Tyvärr gör Socialdemokraterna i Region Kalmar län detta arbete mycket svårare genom att vägra erkänna var problemet ligger: att det är Socialdemokraterna själva, liksom deras tidigare stödpartier, som med sin satsning på höghastighetstågen drar bort enorma resurser som istället borde användas för att förbättra kommunikationerna runtom i hela vårt land. 

Det enda sättet att få till en förändring är att i valet i höst byta ut det socialdemokratiska styret, både här i Kalmar län och i Sveriges riksdag, mot ett nytt styre. Ett styre som tar ansvar för att rusta upp och modernisera vägar och järnvägar, så att de svarar mot medborgarnas behov, även här i Kalmar län. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa