Dags att befria småhusägare från snöskottningslagen

I Sverige kan kommunerna välja att sköta sina gångbanor själva. Eller så kan de använda sig av snöskottningslagen. Det är en sällsynt seglivad lag som gör det möjligt att kommendera ut småhusägare för att snöröja kommunernas gångbanor.

Snöskottningslagen som ålägger villaägare att skotta på kommunernas gångbanor är föråldrad och borde tas bort, anser debattören.

Snöskottningslagen som ålägger villaägare att skotta på kommunernas gångbanor är föråldrad och borde tas bort, anser debattören.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2024-02-02 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sex av tio kommuner i landet kräver att småhusägare ska skotta kommunernas gångbanor. Något som de kan ålägga småhusägare till följd av lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, populärt kallad snöskottningslagen.

Det är av förklarliga skäl tämligen självklart att föråldrad lagstiftning ska tas bort. På 1600-talet kunde du utifrån gällande lagstiftning dömas för att vara häxa och på 1700-talet var det förbjudet att gå från hus till hus utklädd till julbock.  På 1800-talet kunde den som var arbetslös bli gripen och dömd för lösdriveri. Straffarbete förekom genom århundradena, men avskaffades år 1965.  

Häxlagen och julbockslagen har förpassats till historien, men snöskottningslagen har överlevt och är fortfarande populär bland riksdags- och kommunpolitiker. Möjligheten att beordra småhusägare att skotta snö på kommunens mark, går historiskt sett tillbaka på 1868 års ordningsstadga och 1734 års gästgiveriförordning, som i sin tur byggde på vad som gällde sedan tidigare. Vad som har försvunnit sedan 1700-talet är att småhusägare inte längre behöver skotta gatan, utan endast kommunens gångbana. 

Regionerna står för samhällets kostnader för personer som råkar ut för halkolyckor medan kommunerna bekostar snöröjningen. Kommunerna vill hålla nere kostnaderna för snöröjning och kommenderar bland annat därför ut småhusägare att skotta snö. Frågan är dock om det blir någon besparing för samhället. En småhusägare med snöskyffel, skottar ju inte lika bra som kommunen med minitraktor. 

Det finns egentligen inga bärande ekonomiska skäl till att småhusägare ska snöröja gångbanor. Hade kommunerna och regionerna haft samma kassa, skulle snöskottningslagen förmodligen ha varit avskaffad för länge sedan. Men när föråldrad och oekonomisk lagstiftning skyddas av villfarelsen om att den är lönsam, kan den vara svår att ändra. 

Villaägarnas Riksförbund vill att riksdagen avskaffar snöskottningslagen och förpassar den till historien precis som häxlagen och julbockslagen. Kommunerna kan dock själva välja att skotta sina gångbanor. Varje ny kommun som väljer att inte ålägga småhusägare straffarbete i form av snöröjning välkomnas av våra medlemmar.