Biobränsle kan ge länet förnybart flyg

Flygskatten skapar inga incitament för att minska klimatpåverkan från flyget i Kalmar län.

Flygskatten är ett feltänk som inte skapar incitament för flygbolagen att minska sina utsläpp, menar skribenten.

Flygskatten är ett feltänk som inte skapar incitament för flygbolagen att minska sina utsläpp, menar skribenten.

Foto: Matthias Schrader/TT

Debatt2020-02-24 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Målet måste vara att så snart som möjligt göra flyget fossilfritt. Därför vill vi se en reduktionsplikt för bioflygbränsle och satsning på elflyg och nattåg, skriver Didrik von Seth från resebranschföreningen SRF.

För två år sedan införde Sverige flygskatten. Nu föreslår regeringens Rut-utredning att flygskatten ska höjas för att finansiera en höjning av rutavdraget.

Flygskatten är feltänkt, den skapar inte incitament för flygbolag att minska sina utsläpp eftersom skatten är samma även om ett plan flyger helt fossilfritt. Därför bör skatten avskaffas.

Flygindustrin är avgörande för Sveriges näringsliv och en mycket viktig del för den svenska besöksnäringen i hela landet. Därför behöver flygindustrin snabbt minska sin klimatpåverkan. Målsättningen för resebranschföreningen SRF är ett fossilfritt flyg.

Dessutom bidrar svenskars semesterresor till många människors försörjning, inte minst i fattiga länder där turismen är en av de viktigaste intäktskällorna. Det skulle slå hårt mot många samhällen om denna försörjning försvinner.

För att människor ska kunna resa hållbart föreslår vi:

1. Inför reduktionsplikt. I höstas föreslog regeringens utredare Maria Wetterstrand reduktionsplikt för bioflygbränsle. Det innebär att leverantörer av flygbränsle måste blanda in biojet i det bränsle de säljer till flygbolag. Vi anser att reduktionsplikten bör utformas så att den skapar produktion i Sverige. 

2. Inför differentierade start- och landningsavgifter. Avgifterna ska vara lägre för flygplan med låga utsläpp per passagerare och tvärtom. Avgifterna bör ta hänsyn till om flygbolag och resenärer betalar extra för biobränsle.

3. Satsa på elflyg. Utveckling av elflygplan pågår i Sverige. Regeringen bör avsätta pengar till denna omställning, här har vi en möjlighet att påverka flygindustrin globalt. 

4. Bygg ut nattågstrafiken. I vårt avlånga land känns tåget många gånger som orealistiskt. Nattåg kan göra restiden mindre kännbar. Vi vill se fler nattåg med dagliga avgångar.

Dessa förslag bidrar, till skillnad från flygskatten, till fler fossilfria resor.

Att resa minskar avståndet mellan människor och kulturer. Den viktigaste åtgärden för att invånare i Kalmar län ska kunna flyga hållbart är att vi i Sverige gynnar fossilfritt flyg.

Didrik von Seth, generalsekreterare i resebranschföreningen SRF.
Didrik von Seth, generalsekreterare i resebranschföreningen SRF.