Borde vara lätt att säga ja till fysträningslokal

När det blev nej till fysträningslokal på ambulansstationer tar personalen i Virserum saken i egna händer och bygger om ett omklädningsrum till träningslokal. "Att medarbetarna på eget bevåg gör tvärtemot var politiken menar, är en tydlig markering", menar debattörerna.

"Länsunionens nej är ett typexempel på när det gått prestige i en fråga och de kunde inte säga ja till oppositionens förslag", menar debattörerna.

"Länsunionens nej är ett typexempel på när det gått prestige i en fråga och de kunde inte säga ja till oppositionens förslag", menar debattörerna.

Foto: Isabell Höjman/TT

Debatt2022-05-03 16:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På regionfullmäktige, som nyligen hölls på Ekerum, Öland, röstade Länsunionen (S, C, L) nej till att fysträningslokaler inryms på regionens nya ambulansstationer. Upprepade gånger har M/KD-oppositionen, medarbetare, fack och chefer pekat ut behovet av en fysträningslokal, särskilt då ambulansen har fyskrav för att få jobba kvar. Kraven hör till de tuffaste i södra Sverige. Medarbetare från bland annat Virserum har slutat på grund av detta, men jobbar vidare i andra regioner.

Från det tidigare bygget av ny ambulansstation i Ålem pekar medarbetarna ut misstaget att inte ha byggt en fysträningslokal. Ändå säger Länsunionen nej. Nu tar medarbetarna i Virserum saken i egna händer – de bygger om ett omklädningsrum till fysträningslokal, något Länsunionen inte visste om. Behovet finns alltså. En arbetsplats som vill vara en av Sveriges bästa hörsammar sånt här. Länsunionens nej är ett typexempel på när det gått prestige i en fråga och de kunde inte säga ja till oppositionens förslag.

Att medarbetarna på eget bevåg gör tvärtemot vad politiken menar, är en tydlig markering. Frustrationen är stor bland många medarbetare över att de inte blir lyssnade på. När så många enhälligt visar på en viljeriktning med tydlig förbättringspotential borde det vara enkelt att säga ja. Särskilt när det inte kostar särskilt mycket att tillgodose.

Det mest uppseendeväckande som hände under debatten var när Länsunionens företrädare hänvisade ambulanspersonalen att använda friskvårdbidraget för att ha fysträning på privata gym. Detta är respektlöst gentemot våra medarbetare. Så agerar inte en arbetsgivare som strävar efter mottot ”varje dag lite bättre”.

Carl Dahlin (M), vice ordförande personalutskottet

Anders Andersson (KD), vice ordförande kollektivtrafiknämnden

Region Kalmar län

"Det mest uppseendeväckande som hände under debatten var när Länsunionens företrädare hänvisade ambulanspersonalen att använda friskvårdbidraget för att ha fysträning på privata gym", skriver Carl Dahlin (M) och Anders Andersson (KD).
"Det mest uppseendeväckande som hände under debatten var när Länsunionens företrädare hänvisade ambulanspersonalen att använda friskvårdbidraget för att ha fysträning på privata gym", skriver Carl Dahlin (M) och Anders Andersson (KD).