Vindkraft är bra för Hultsfred

Mer vindkraft pressar elpriserna och minskar klimatutsläppen. Därför är det viktigt att möjliggöra sådan också i Hultsfred, där elpriserna är alldeles för höga, skriver Svensk Vindenergi.

Debatt 13 december 2022 05:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Såväl hushåll som företag ser bankkontot tömmas när elräkningen ska betalas. Det är inte hållbart. Sverige behöver mer elproduktion, framför allt i södra delen av Sverige, för att sänka elpriserna.

Framöver kan många kraftslag byggas ut, men under 2020-talet handlar det främst om ny vindkraft. Fördelarna är många. Ökad elproduktion ger lägre elpriser. Lokal elproduktion underlättar för näringslivet att expandera och utvecklas. Genom mer fossilfri el kan utsläppen av växthusgaser minska, samtidigt som vi blir mindre beroende av rysk energi.

Ibland lyfts kritik mot vindkraft, kritik som ofta bygger på missuppfattningar eller felaktiga uppgifter, så också i Hultsfred. Våra svar är: 

Människor blir inte sjuka av infraljud från vindkraftverk. I Naturvårdsverkets vägledning för buller anges: ”På de avstånd som krävs mellan vindkraftverk och bostäder i Sverige är nivån av infraljud från vindkraftverk betydligt lägre och det finns enligt Naturvårdsverkets bedömning ingen evidens för negativa hälsoeffekter orsakat av infraljud från vindkraftverk.” Sverige har mer strikta riktvärden från ljud av vindkraftverk än vad vi har från exempelvis vägbuller.

Vindkraften är bra för miljön. Den bidrar med ren och förnybar elproduktion som gör att vi kan fasa ut skadliga fossila bränslen. Det största hotet mot ett levande djurliv och en stor artrikedom är fortsatt användande av fossila bränslen – i stället för ren energi.

Vindkraft är bra för näringslivet. Det finns ingen viktigare förutsättning för näringslivet än långsiktigt låga elpriser. Rysslands invasion av Ukraina, och stigande priser för fossil energi, har påverkat prisläget även i Sverige. Energiforsk kom i sin rapport El från nya anläggningar fram till att ny landbaserad vindkraft är det i särklass billigaste sättet att producera ny el. 

Kunskapen om vindkraftens påverkan har utvecklats under lång tid och det tillförs ny kunskap kontinuerligt. För den som vill lära sig mer rekommenderas Vindval – Naturvårdsverkets kunskapsprogram som samlat forskning om vindkraft sedan 2005.

Med dagens höga elpriser och brådskande behov ren el för klimatomställningen bör inte kommuner stoppa vindkraften, utan låta den avgöras av länsstyrelsen som alltid gör en noggrann granskning av vindkraftens påverkan på djur, natur och människor. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa