Kalmar län behöver fler viltstängsel

Kristdemokraterna vill att det byggs fler viltstängsel i Kalmar län för att minska risken för viltolyckor och förbättra trafiksäkerheten.

Kalmar län behöver flera viltstängsel, anser kristdemokraterna Gudrun Brunegård och Carl-Wiktor Svensson. Genrebild.

Kalmar län behöver flera viltstängsel, anser kristdemokraterna Gudrun Brunegård och Carl-Wiktor Svensson. Genrebild.

Foto:

Debatt2023-12-02 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under ett enda dygn i höstas registrerades 37 viltolyckor i Kalmar län, vilket är en alarmerande siffra som kräver åtgärder. Viltolyckor utgör inte bara en fara för människor och djur utan resulterar även i materiella skador och onödiga kostnader. 

Investeringar i fler viltstängsel är initialt en ekonomisk kostnad, men i det långa loppet kommer det att generera besparingar. Minskade viltolyckor innebär färre skador på fordon, lägre kostnader för akutsjukvård och rehabilitering samt minskade försäkringskostnader. För att då inte tala om de människoliv som kan räddas och lidandet som skulle minska.

Att investera i fler viltstängsel i Kalmar län är inte bara en förebyggande åtgärd för att förhindra viltolyckor utan också en investering i vår gemensamma säkerhet och välfärd. Kristdemokraterna kommer därför fortsätta driva frågan gentemot Trafikverket. Viltstängsel är en relativt enkel åtgärd som kan bespara samhället stora kostnader och våra invånare mycket lidande.