Låt medarbetarna driva enheterna

"Nya arbetsmetoder behövs för att kunna rekrytera och behålla de medarbetare och den kompetens som krävs för att utveckla den kvalitet på vården vi eftersträvar i Region Kalmar län", skriver debattörerna som tror personaldrivna enheter kan vara en väg.
"Nya arbetsmetoder behövs för att kunna rekrytera och behålla de medarbetare och den kompetens som krävs för att utveckla den kvalitet på vården vi eftersträvar i Region Kalmar län", skriver debattörerna som tror personaldrivna enheter kan vara en väg.

I Region Kalmar län har vi stora kompetensförsörjningsproblem som inte kan lösas bara genom höjda löner och med det skattehöjningar. Nya arbetsmetoder behövs för att kunna rekrytera och behålla de medarbetare och den kompetens som krävs för att utveckla den kvalitet på vården vi eftersträvar i Region Kalmar län.

Debatt 27 januari 2023 05:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiet gick till val på att varje chef inom offentlig verksamhet högst skulle ansvara för 25 medarbetare. I Kalmar län vill Centerpartiet ta detta längre. Varje enhet, klinik eller verksamhet bör få större frihet och större ansvar att själva utforma arbetsformer, mål och arbetsmiljö efter egen vilja och förmåga. Det är på golvet som kännedom finns om patientklientelet och om medarbetarna. Det är på golvet lösningar på hur vårdköer kortas, arbetsmiljön förbättras och kompetensen utvecklas finns. Det är också på golvet kunskapen finns om var varje krona gör som mest nytta och, kanske viktigast, hur personal rekryteras och behålls. 

Därför bör varje verksamhetschef få större makt över hur verksamheten bedrivs, från rekrytering, schemaläggning och anställningsformer till möjligheten att påverka verksamhetens inriktning. Istället för att utforma verksamhet anpassad efter hur regionen fungerar är det regionen som ska anpassa sin organisation efter verksamheternas behov för att ge allra bästa resultat för invånarna. 

Kompetensen ute i verksamheterna är oerhört hög och väldigt specifik. Det är inte bara läkarkompetens som behöver ersättas vid pensionsavgångar, detsamma gäller sjuksköterskor, undersköterskor och andra personalkategorier. Den kompetensen är svår för regionen som arbetsgivare att se. Tyvärr.

Många verksamheter drivs redan nu med ett stort personligt engagemang och det behöver lyftas fram. Olika delar av Region Kalmar läns verksamheter ska kunna inspirera varandra. Regionen är tillräckligt liten för att kunna ha överblick över och tillräckligt stor för rymma många idéer och lösningar och det ska vi ta vara på!

Idén är inte ny. Det senaste exemplet är mottagningen för kognitiv medicin på Ängelholms sjukhus i Region Skåne som från årsskiftet är personaldriven. Vi i Centerpartiet i Region Kalmar län vill se större möjligheter till sådana självstyrande enheter och personaldrivna mottagningar med större makt och större ansvar för hur verksamheten bedrivs och utformas. Vi vet att det finns flera avdelningar, hälsocentraler och mottagningar som skulle kunna drivas av personalen själv. Dessa ska få chansen. Politikerna ska ge de olika verksamheterna det uppdrag väljarkåren gett dem, men hur det utförs och organiseras förstår de enskilda enheterna bäst själva.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa