C: Så skapar vi en nära vård – på riktigt!

Att inte behöva dra sin livshistoria på nytt varje gång man träffar en läkare borde vara en självklarhet, tycker debattörerna.
Att inte behöva dra sin livshistoria på nytt varje gång man träffar en läkare borde vara en självklarhet, tycker debattörerna.

När du som patient ska besöka sjukvården så ska det vara en självklarhet att du får besöka DIN läkare, att du inte ska behöva dra din livshistoria varje gång du kommer dit.

Debatt 9 september 2022 19:23
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiet har under den gångna mandatperioden varit med och genomfört riktade satsningar på primärvården som har lett till att andelen invånare med fast läkarkontakt har ökat från 43 procent till 73 procent. Det är en bra bit på väg men vi är inte nöjda med det.

Centerpartiet vill att andelen med fast läkarkontakt ska upp till 90 procent under den kommande mandatperioden och att tillgängligheten ska öka. Du ska inte behöva överdriva ditt symtom för att få kontakt med din läkare. För att åstadkomma detta har vi presenterat ett paket som innebär en satsning på primärvården på 200 miljoner kronor. Centerpartiets paket för en nära vård innehåller:

 • 200 miljoner till primärvården så att antalet allmänläkare på hälsocentralerna ökar och att 90 procent har en fast namngiven läkare, satsningen omfattar naturligtvis både offentliga och privata heälsocentraler.
 • Utveckla ersättningssystemet för att stimulera fast läkarkontakt och kontinuitet
  Forskningen visar att kontinuitet och goda relationer mellan patient och vårdgivare ger högre livkvallitet och till och med förlänger livet. Centerpartiet vill att det särskilt ska löna sig att ha hög andel listade på fast namngiven läkarkontakt. Det ska också löna sig att patienten alltid träffa den läkare där patienten är listad.
 • Möjliggöra för fler filialer till hälsocentraler i länet
  Det måste bli ännu lättare att etablera en filial till en hälsocentral på landsbygden. Att ha nära tillgång till läkare när du bor på landsbygden ger en ökad trygghet och är bra för att bibehålla och utveckla service på landsbygden. Genom hälsovalet vill vi skapa en än mer tillåtande miljö för att etablera filialer.
 • Öka tillgången till specialistvård via hälsocentralerna
  På hälsocentralen ska läkaren lätt, och med patienten i rummet, kunna koppla upp sig mot sjukhusspecialisterna för att patienten ska få rätt vård snabbare.
 • Integrera primärvårdsjourerna i sjukhusens akutverksamhet
  Det ska vara enkelt för dem som söker vård att hamna rätt. Kommer man till akuten fast man inte behöver akutsjukvård ska en primärvårdsjour finnas tillgänglig för att bedöma symtom och hjälpa till med uppföljning inom primärvården.
 • Digital kommunikation ska erbjuds vid alla enheter
  Den digitala utvecklingen är ett viktigt steg för att utveckla vår sjukvård och för att fortsätta omställningen till Nära vård. Det handlar dels om att göra vården mer tillgänglig, dels om att hitta arbetssätt som underlättar för medarbetarna. Genom till exempel hemmonitorering och digitala stöd i hemmen underlättar vi för flera patientgrupper med kroniska sjukdomar, detta är en förutsättning för att klara omställningen till nära vård.

Centerpartiet tar vården på allvar. Vi är inte nöjda förrän vi har en sjukvård där patienten står i centrum. Inte förrän vi har en nära vård – på riktigt!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa