Cancer går att förebygga – så vänder vi trenden

Cancerfallen ökar stadigt sedan lång tid. Diabetes typ två har ökat mycket under senare år. Ett flertal matallergier har visat en kraftig ökning. ADHD, demens etcetera blir allt vanligare.

Korvprodukter och annan så kallad ultraprocessad mat leder enligt en stor brittisk studie till ökad risk för cancer. Kostutbildning borde vara en självklar del i läkarutbildningen, tycker debattören.

Korvprodukter och annan så kallad ultraprocessad mat leder enligt en stor brittisk studie till ökad risk för cancer. Kostutbildning borde vara en självklar del i läkarutbildningen, tycker debattören.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Debatt2023-04-05 05:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Kalmar läns vård är hårt belastad och vårdköer finns. Den här utvecklingen kan inte fortsätta så här. Vi måste vända trenden, stärka hälsan, minska Region Kalmar läns vårdbelastning och kostnader.

För att göra det så har vi att se på orsaken till sjukdom. Till exempel så visar flera forskningsstudier att risken för flera sjukdomar ökar om man äter mycket ultraprocessad mat. Ultraprocessad mat är livsmedel som fått en industriell bearbetning och har en innehållsförteckning med ingredienser som inte finns hemma i köket. Syftet med ultraprocessade livsmedel är ofta att skapa produkter med lång hållbarhet och vanligen ändra på färg, smak och/eller konsistens så produkten blir tilltalande och lätt att konsumera. Enligt Livsmedelsverket och forskningsstudier är några exempel på ultraprocessade livsmedel: industriellt tillverkat godis, läsk, energidrycker, glass, chips och fabrikstillverkade kakor, frukostflingor, korvprodukter och pulvermat som soppor.

I en ny stor brittisk forskningsstudie publicerad i högt ansedda The Lancet analyserades kosten och hälsan hos 197 426 deltagare, varav 54,6 procent kvinnor, med åldern 40-69 år under 9,8 år. Man fann att personer som konsumerade stora mängder ultraprocessade livsmedel hade högre risk att utveckla cancer generellt. För varje 10 procent ökning av ultraprocessad mat ökade den totala cancerrisken med 2 procent och speciellt äggstockscancer med 19 procent. Enligt forskningsstudien har ultraprocessade livsmedel dålig näringskvalitet, innehåller ofta höga halter av salt, socker och ohälsosamma fetter samt låga nivåer av fiber, vilket ökar risken för fetma. Det är en riskfaktor för många typer av cancer. Ultraprocessade livsmedel kan också innehålla cancerframkallande tillsatser, därtill kemikalier som bildas under den industriella livsmedelstillverkningen och ämnen från förpackningar.

Men enligt forskningsstudien i The Lancet är åtminstone 50 procent av cancerfallen möjliga att förebygga och där är en hälsosam mat nyckeln! Så sammantaget val av kost har stor betydelse för hälsan. 

I läkarutbildningen i Sverige har sedan länge det mesta av kostutbildningen tagits bort. Så dagens läkare med svensk läkarutbildning har inte utbildningsgrund från läkarutbildningen att säga något om lämplig kost för sina patienter. Bara läkare har läkarutbildning och kan se människans helhet, en dietist har inte läkarutbildning. Så en viktig grund för bättre hälsa, minskad risk för sjukdom och kostförändring vid sjukdom vore att återinföra kostutbildning i den svenska läkarutbildningen. Kan vi vända den ökande trenden med sjukdomar, så minskar vi mycket lidande och Region Kalmar län får minskad vårdbelastning samt lägre kostnader. 

"Enligt forskningsstudien i The Lancet är åtminstone 50 procent av cancerfallen möjliga att förebygga och där är en hälsosam mat nyckeln! Så sammantaget val av kost har stor betydelse för hälsan", skriver debattören.
"Enligt forskningsstudien i The Lancet är åtminstone 50 procent av cancerfallen möjliga att förebygga och där är en hälsosam mat nyckeln! Så sammantaget val av kost har stor betydelse för hälsan", skriver debattören.