Chefer och handläggare ska jobba direkt i vården

Fler chefer, handläggare och administratörer med vårdutbildning ska jobba en del av sin tid direkt i sjukvården, menar debattörerna, som tror att detta skulle kunna hjälpa upp personalsituationen.
Fler chefer, handläggare och administratörer med vårdutbildning ska jobba en del av sin tid direkt i sjukvården, menar debattörerna, som tror att detta skulle kunna hjälpa upp personalsituationen.

Fler chefer, handläggare och administratörer med vårdutbildning ska jobba en del av sin tid direkt i sjukvården! Det kravet ställer vi sverigedemokrater i en motion till regionfullmäktige i Region Kalmar län. Detta för att hjälpa upp den svåra bristen på vårdpersonal.

Debatt 7 april 2023 06:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns idag 180 utbildade sjuksköterskor som arbetar som chefer och handläggare i Region Kalmar län. Det totala antalet chefer och handläggare i Region Kalmar län har de senaste femton åren växt från 330 till över 600. Samtidigt som det råder skriande brist på vårdpersonal lägger regionen varje år över 250 miljoner kronor på läkare och sjuksköterskor från dyra hyrbolag. Ändå är underbemanningen konstant och vår fasta, lojala sjukvårdspersonal arbetar därför ständigt under stark press och med oro för framtiden. Man gör sitt bästa för att ge medborgarna den bästa tänkbara vård. Hur länge som helst kan vi dock inte begära att vårdpersonalen ska stå ut med sin arbetssituation. 

För att hjälpa upp personalsituationen i sjukvården undersöker nu Region Örebro län hur anställda med vårdutbildning som idag har administrativa tjänster även ska kunna arbeta direkt i vården. Det ska framgå i arbetsbeskrivningen till administrativa tjänster att man vid behov ska kunna arbeta direkt i vården, om man har sådan utbildning. Det är ett exempel som även Region Kalmar län bör följa: redan i november, i samband med vårt förslag till budget, krävde vi sverigedemokrater att det ska utredas hur chefer, handläggare och administratörer med vårdutbildning ska kunna arbeta i vården. Detta sade dock regionens S-V-C-styre nej till, liksom alla S-ledda styren i regionen genom åren sagt nej till alla våra förslag för att förbättra villkoren för vår fasta vårdpersonal. 

Kalmar läns medborgare har för sina surt förvärvade skattpengar rätt att kräva att de styrande politikerna sätter tryggheten, skolan, vården och omsorgen före allt annat. Av sjukvårdspolitikerna har medborgarna rätt att kräva att de gör allt för att det ska finnas tillräckligt med vårdpersonal, så att medborgarna får den vård man har rätt till, i rätt tid. Vårdpersonalen, som gör sitt yttersta för att medborgarna ska få denna vård, har rätt att kräva rimliga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. 

För oss sverigedemokrater är det fullständigt självklart att vi måste göra allt för att säkra upp att det finns vårdpersonal, både nu och på sikt. Det får nu vara slut på det S-ledda styrets eviga nejsägande. Annars riskerar vi på sikt att inte kunna upprätthålla den sjukvård som länets medborgare och skattebetalare har rätt att kräva. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa