Dags för S och C att visa handling för Stångådalsbanan

Öppet brev till Tomas Kronståhl (S) och Anders Åkesson (C) samt Angelica Katsanidou (S) och Christer Jonsson (C)

Debatt 18 maj 2021 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har under senaste året skrivits massor av artiklar och länets politiker har enats om behovet av upprustning av järnvägslinjen Kalmar-Linköping. Men det som helt lyst med sin frånvaro är gemensamma besked från dem som har det yttersta politiska ansvaret tillsammans med motsvarande politiker i Östergötland. Ett undantag är företrädare för Kristdemokraterna, som i en debattartikel undertecknad av riksdagsledamöter och regionråd från båda partierna och båda länen tagit tydlig ställning för en upprustning av Stångådalsbanan.

Om det politiska arbetet bedrivs som hittills, med stark uppbackning i det ena länet men inte i det andra, kommer det inte att lyckas. Alla kan genomskåda att det är ett tal med ”kluven tunga”.

För att regeringen och Trafikverkets ledning ska ge oss de resurser som behövs för att verkställa nödvändiga investeringar på Stångådalsbanan krävs det att regionala politiska företrädare i båda våra län har ett gemensamt budskap. Tills dess är risken att det mesta blir som det varit. Och det kan vi inte acceptera.

 

Därför utmanar vi som kommunala gruppledare i Hultsfred och Vimmerby våra ledande företrädare för Socialdemokraterna och Centerpartiet att nu ta fram gemensamma uttalanden och dokument tillsammans med sina motsvarande kollegor i Östergötland. Det skulle ge verklig kraft bakom kraven på utvecklingen av Stångådalsbanan. 

Om man inte kan åstadkomma detta, ja då är det uttryck för att man misslyckats med det viktigaste besked som Trafikverket behöver för att prioritera Stångådalsbanan.

Ämnen du kan följa