Därför behövs en fungerande Höglandsbana

Region Kalmar har beslutat att man vill behålla Oskarshamns hamn som förbindelsehamn med Gotland.

En fungerande Höglandsbana är betydelsefull för hela infrastrukturen och för att underlätta resor till och från Småland, menar skribenten.

En fungerande Höglandsbana är betydelsefull för hela infrastrukturen och för att underlätta resor till och från Småland, menar skribenten.

Foto: Magnus Lindman

Debatt2022-01-03 05:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vidare är beslutat att Oskarshamn får behålla statusen som TEN-T hamn, vilket innebär att det är en del av EU:s transeuropeiska transportnät. 

Näringslivet är mycket positiva till järnvägstransporter. Det behövs spåranslutning till kombiterminalen Kvastmossen. Ovanstående talar för att järnvägen mellan Oskarshamn och Nässjö behöver rustas upp till helsvetsat spår på betongslipers och makadamiserad banvall. I Hultsfred bör stationsområdet utvidgas så växling kan ske till IKEA:s anläggning och inte störa övrig trafik. Målilla och Mörlunda stationer bör återöppnas.  Även Stångådalsbanan behöver rustas upp. Det behövs fler mötesspår för att tågtrafiken ska kunna snabbas upp. 

Det måste ligga i kommunernas och regionens intresse att ha bra järnvägsförbindelser. Det är på tiden att östra och norra Småland får ett robust järnvägsnät som kan utnyttjas av såväl person- som godstrafik.

Persontrafiken bör återupptas och tidtabellerna anpassas så att möten sker i Berga med anslutning mot Kalmar och i Hultsfred mot Linköping på Stångådalsbanan. Med fördel kan motorvagnarna gå dubbelkopplade mellan Berga och Hultsfred och samma i motsatt riktning. Det är viktigt med goda anslutningar i Nässjö och Linköping och att tåg och färja till/från Gotland har förbindelser med varandra i Oskarshamn. 

I dag kan en resa mellan Oskarshamn och Göteborg ta omkring sex timmar. Man kan vara i Göteborg först omkring klockan 12. Vissa förbindelser går via Kalmar-Alvesta-Nässjö-Falköping. Med en upprustad Höglandsbana och ny stambana mellan Jönköping och Göteborg kan restiden mellan Oskarshamn och Göteborg kortas till tre timmar. 

Att resa mellan Oskarshamn och Nässjö tar mellan tre och en halv och fyra timmar. En förbindelse är med en väntetid vid Verkebäcksbron i en knapp timme. Det lockar inte folk att resa kollektivt. Höglandsbanan har i Nässjö flera anslutningar som är viktiga för Oskarshamn. Dels är det godståg till Göteborgs hamn och dels är det passagerartåg åt flera håll både söderut, västerut och norrut. Sträckan mellan Nässjö/Jönköping och Halmstad kan utnyttjas för godståg till Halmstads hamn. Blir det höghastighetståg är två stationer planerade i Jönköpings län. Det är Jönköping och Värnamo. Det är till gagn för resenärer på Höglandsbanan.  

Dessa satsningar kostar pengar, men det finns medel att söka för detta. Dels Klimatklivet genom Naturvårdverket som har flera ansökningsperioder, dels Nordiska Investeringsbanken, dels genom EU.

Höglandsbanan behövs verkligen!