Därför signerar länets kommuner demokratideklaration

Idag, den 27 maj, skriver länets kommuner under "Deklaration för en stark demokrati". En viktig satsning i en tid när de demokratiska värderna utmanas, skriver landshövding Peter Sandwall tillsammans med Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år, som tagit fram deklarationen.

Debatt 27 maj 2021 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Demokratin får aldrig tas för given. Den måste hela tiden värnas och utvecklas. Varje dag behöver vi påminnas om hur värdefull vår svenska demokrati är. Särskilt nu när de demokratiska värdena utmanas. Dagligen ser vi hot på sociala medier och samtalstonen i det offentliga rummet har förändrats.

Idag undertecknar länets samtliga 12 kommuner, Region Kalmar län och Kalmar läns museum Deklaration för en stark demokrati, som har tagits fram av kommittén Demokratin 100 år. Tanken med deklarationen är att alla organisationer som undertecknar den ska bidra till att målen i deklarationen uppfylls. Alla som skriver under deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna, rättsstatens principer samt tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Dessutom innehåller deklarationen egna åtaganden med konkreta aktiviteter och insatser som ska genomföras under 2021 för att utveckla och stärka demokratin.

 

Målet för regeringens demokratipolitik är en levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika. Länsstyrelserna ska verka för att detta nationella mål får genomslag i länet. Länsstyrelsen Kalmar län, som undertecknade Deklaration för en stark demokrati förra våren, åtar sig bland annat att intensifiera arbetet i integrationsrådet, fortsätta demokratisamarbetet med Kalmar läns museum samt regelbundet lyfta demokratifrågan i olika kanaler.

I år är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Mycket har hänt sedan dess och på många sätt har vi idag en stark demokrati i Sverige. Vi har ett högt valdeltagande och en hög tillit till våra medmänniskor, till demokratins institutioner och till medierna. Demokratins förankring är en självklarhet för många av oss. Men samtidigt finns det flera utmaningar.

Det finns ett demokratiskt utanförskap där alltför många varken deltar eller känner sig delaktiga. Det finns till exempel stora skillnader i valdeltagandet. I det valdistrikt i Sverige som hade allra lägst valdeltagande i riksdagsvalet 2018 röstade 47,5 procent jämfört med 96 procent i distriktet med högst deltagande. En av fem bedömer att de saknar förmåga att delta i politiken. 

Ett öppet och ständigt pågående menings- och kunskapsutbyte syresätter demokratin med idéer och perspektiv. Samtidigt har det offentliga debattklimatet blivit allt hårdare. Desinformation, propaganda och näthat ger en negativ inverkan på samhällsdebatten. Ungefär var tredje journalist och förtroendevald utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2019. Även enskilda personer utsätts i sociala medier för trakasserier, hot eller våld.

 

Antidemokratiska aktörer blir alltmer synliga och utmanar demokratin. Dessa aktörer har ofta ett intresse av att skapa misstro och att ställa grupper mot varandra, och de håller på att bygga upp ett betydande skrämselkapital.

Dessa utmaningar måste vi möta tillsammans. 

Den stora satsningen i Kalmar län är glädjande och visar att vi tydligt tar ställning för våra demokratiska värden. Flera av kommunerna i länet som skriver under Deklaration för en stark demokrati kommer särskilt arbeta med barn och ungdomar – något som är mycket viktigt då den unga generationen är vår och demokratins framtid.

Demokratin är värd att kämpa för!

Ämnen du kan följa