Den europeiska friheten kräver gränser

Debatt2024-06-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi kristdemokrater tror på ett EU som värnar både gränser och frihet. Ett EU som tar beslut där det krävs gemensamma lösningar, inte som detaljreglerar det länderna själva bäst beslutar om.

Svenskarnas stöd för EU-medlemskapet har stadigt ökat. Det är glädjande. Men för att stärka unionens syfte och legitimitet, behöver EU fokusera på det som bara EU är bra på. Vi påverkas alla av de beslut som fattas i Bryssel. Ofta får de direkt påverkan på vår nationella lagstiftning. Beslut ska dock fattas på lägsta ändamålsenliga nivå - ibland i den svenska riksdagen, ibland i kommunen, och ibland i Bryssel.

Inom områden där det saknas behov av gemensamma EU-lösningar bör därför samarbetet ta ett steg tillbaka. Europas säkerhet är hotad. Invasionen av Ukraina har fått länder att rusta upp sina militära försvar. Vår viktigaste uppgift är att göra Europa tryggt igen. Vi behöver stärka den europeiska försvarsindustrin och öka försvarssamarbetet. Ukraina måste få de leveranser av vapen och ammunition som vi har lovat dem – och som krävs för att de ska kunna slå tillbaka Ryssland.

Vi behöver också skydda våra yttre gränser. Genom att införa ett kvotflyktingsystem där man i första hand söker asyl utanför Europas gränser undanröjer vi de incitament som leder till att människor idag riskerar livet över Medelhavet, samtidigt som mottagarländernas integrationskapacitet avgör volymen.

Vi skapar också ett mer rättvist system där inte bara de som har pengar att betala flyktingsmugglare kan få asyl. Frihandel, tillväxt och konkurrens är avgörande förutsättningar för att ekonomin ska blomstra. Vi föreslår att regelbördan för företagare ska minska och att det skrivs nya frihandelsavtal med likasinnade länder. Vi behöver ambitiösa men realistiska klimatmål som vi kan leva upp till. Men allt som rör klimatet bör inte beslutas av EU.

Vi säger nej till att EU beslutar om den svenska skogen, om våra skatter, vår vård och sociala frågor. Sådant hanterar vi bäst på hemmaplan. EU är som bäst när EU gör det som bara EU kan göra. När vi samlas och agerar utifrån våra gemensamma grundläggande värden. När vi står enade bakom Ukraina, som står framför oss, i en kamp för sin suveränitet och för rådande världsordning.

När vi tar oss an gemensamma utmaningar för att nästa generation ska få det bättre än vi. Men där EU samtidigt håller sig borta från det som bäst beslutas här hemma. Det är det Europa som Kristdemokraterna vill värna.