Dags för långsiktighet i Vimmerby

Att Vimmerby kommun har svårt att få budget att gå ihop och har länets högsta skatt är väl känt, och resultatet av årtionden av C och M-styre i kommunen. Många politiker på samma sida säger nu inför valet att det ska vara ordning på ekonomin, och att man vill sänka skatten. Ska det bli möjligt funkar det inte att styra kommunen så som de har gjort hittills.

Två orsaker till kommunenes kostnader som V-debattörerna pekar ut är stora investeringar, bland andra Krönsmon och sjuktalet bland kommunens anställda. Att sälja kommunens tillgångar för att ha råd med ny högstadieskola tycker de inte är någon bra idé.

Två orsaker till kommunenes kostnader som V-debattörerna pekar ut är stora investeringar, bland andra Krönsmon och sjuktalet bland kommunens anställda. Att sälja kommunens tillgångar för att ha råd med ny högstadieskola tycker de inte är någon bra idé.

Foto: Jimmy Karlsson/TT-bild

Debatt2022-08-27 06:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När det nu planeras för en ny högstadieskola i Vimmerby blir vi förfärade när Jacob Käll (C) och Marie Nicholson (M) säger till media att de planerar sälja kommunens tillgångar för att ha råd med bygget. I klartext kan det inte betyda annat än att sälja kommunens skogar och trygghetsboendet Granen. 

Båda sakerna ger visserligen ett rejält tillskott till kommunkassan här och nu, men urholkar ekonomin än mer på längre sikt. Det måste bli slut på dåliga kommunala affärer och kortsiktigt tänk. Ledande politiker måste gå från att se varje fråga för sig, som ska lösas här och nu, och istället fokusera på helheten och långsiktig utveckling av Vimmerby. 

Ibland har det frågats varför Vimmerby har så pass dålig ekonomi trots våra bra förutsättningar. Svaret från ledande politiker brukar bli att "vi måste utreda det", "vända på alla stenar" och liknande svar. Någon tydlighet om varför skatten är så hög brukar Vimmerbyborna inte få. Det är synd, för åtminstone två stora orsaker till kommunens höga kostnader är väl kända.

Den första är de stora investeringar som kommunen har gjort under lång tid. Allt från Borghaga, Vimarhaga och nya förskolor, till Krönsmon och Karlbergstomten. Vi kan konstatera att vissa av dem har varit bättre än andra, men oavsett hur nyttig investeringen har varit leder de till kostnader för kommunen både i form av räntekostnad och högre avskrivningar för nya byggnader. 

Den andra, och på flera sätt värre, orsaken är de höga sjuktal som kommunens anställda har lidit av under lång tid. Vimmerby ligger inte bara i topp när det gäller skatt i länet, utan vi har också en av de allra högsta sjuktalen. Värst är det självklart för den enskilde som blir sjuk av sitt jobb, men det leder dessutom till höga kostnader för kommunen. Skulle vi klara av att halvera sjukskrivningarna sparar det kommunen minst 20-30 miljoner varje år. 

Om vi någon gång ska komma till rätta med kommunens ekonomi kan vi inte fortsätta göra samma sak som satt oss i den här situationen. Sälj inte ut mer av våra lönsamma tillgångar så som skog och Granen, det försämrar möjligheterna till en bra ekonomi på sikt. Vi kan inte heller fortsätta bygga nytt och dyrt, och vi måste ta sjukskrivningarna på allvar. De åtgärder som hittills har gjorts för att minska sjukskrivningarna har uppenbarligen inte hjälpt, och då måste vi ha en politisk ledning som kan och vågar arbeta annorlunda för att förbättra situationen.

Vi har inget valfläsk att erbjuda, bara det ganska tråkiga löftet att vi ska göra allt i vår makt och jobba stenhårt för en bättre styrning av kommunen. Det innebär aktiva politiker, mer kontroll på ekonomin, närmare kontakt mellan arbetare och politiker, och ett fokus på friska medarbetare. Öppenhet, ärlighet och långsiktighet ska vara ledorden. Det kommer inte ske över en natt, men vi vill bygga en bättre kommun från grunden. 

Lars Johansson, Johanna H Cederstrand, Peter Fjällgård, Sandra Sjöblom

Plats 1-4 på Vänsterpartiets kommunlista