Distansarbetet är här för att stanna

Då restriktionerna hävs i slutet av september börjar livet att återgå till det normala, med fler utåtriktade aktiviteter och fler som återgår till sina arbetsplatser. Samtidigt har många vant sig vid att kunna arbeta hemifrån, slippa långa pendlingsavstånd och fått en bättre livskvalitet.

"Distansarbete kommer för många att bli det nya normala. Om Region Kalmar län vill nå ambitionen att bli Sveriges bästa arbetsgivare kan inte detta faktum ignoreras", skriver debattörerna.

"Distansarbete kommer för många att bli det nya normala. Om Region Kalmar län vill nå ambitionen att bli Sveriges bästa arbetsgivare kan inte detta faktum ignoreras", skriver debattörerna.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2021-09-23 07:49
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inte minst i vårt län har detta märkts av. Plötsligt har inflyttningen till de större städerna klingat av, och i takt med att bra och stabil uppkoppling tillgängliggörs på landsbygden har vår landsände sett en ökning av permanent boende i vad som tidigare endast nyttjats som fritidsboenden.

Pandemin tvingade fram distansarbete på bara några veckor. Denna förändring till ett mer flexibelt arbetsliv har uppskattats och bedöms ha fungerat väl, ur både arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv. Enligt en SIFO-undersökning med 700 svarande personal- och HR-chefer, visar det sig att 16 procent av medarbetarna hädanefter förväntas arbeta del- eller heltid på distans. Distansarbetet är med andra ord här för att stanna. Och just nu är prognosen att distansarbetet kommer fyrdubblas jämfört med innan pandemin. 

En så stor arbetsgivare som Region Kalmar län måste nu utarbeta en modern arbetslivsstrategi, där regionen kan tydliggöra hur regionen väljer att se på distansarbete. Givetvis har inte alla 7 000 medarbetare möjlighet att arbeta på distans, men en betydande andel har ändå möjlighet att delar av tiden arbeta hemifrån. 

Distansarbete kommer för många att bli det nya normala. Om Region Kalmar län vill nå ambitionen att bli Sveriges bästa arbetsgivare kan inte detta faktum ignoreras. Ett flexibelt arbetssätt kommer att öka attraktiviteten för nya och gamla medarbetare, och regionen kan stå sig i konkurrensen om ny kompetens och öka upptagningsområdet för de som vill jobba här.

Hur vet man då som anställd i vilken grad man kan arbeta på distans? I dag finns ett mätbart så kallat ”portabilitetsindex” som tydligt visar hur stor del av arbetstiden en speciell yrkesgrupp kan arbeta hemma. Att ett sådant index ingår i en arbetslivsstrategi, anser vi, är avgörande för att undvika att personal med likvärdiga arbetsuppgifter får helt olika förutsättningar. I dag prövas detta inom näringslivet med stor framgång, kanske är det dags för Region Kalmar län att bli första offentliga arbetsgivare som gör gemensam sak med framgångsrika företag? 

Vi är väl medvetna om att det krävs hårt jobb kombinerat med en helhetssyn över vad nya sorters arbetssätt kommer innebära för både arbetstagare och arbetsgivare. Men rätt genomfört, kommer en arbetslivsstrategi öka Region Kalmar läns arbetsgivarvarumärke och bli en arbetsplats som människor från hela landet söker sig till i framtiden!