Ett enormt misslyckande från samhällets sida

Att unga mår så dåligt att de måste söka akut till psykiatrin är ett misslyckande från samhällets sida, men att det inte finns plats att ta emot dem är fruktansvärt, skriver debattörerna.

Debatt 22 juni 2022 11:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Reaktionerna är starka inom Miljöpartiet angående den akuta bristen på vårdplatser för psykiskt sjuka barn samt det skyddsstopp som Vårdförbundets huvudskyddsombud nyligen kände sig tvungen att lägga fram.

Vi har under flera månader lyft den otroligt stora belastning som allt fler ungas psykiska sjukdomar innebär på vården som förväntas kunna ta emot och påbörja behandling. Att unga mår så dåligt att de söker akut till psykiatrin är i sig ett enormt misslyckande från samhällets sida. Men att det inte finns plats att ta emot dem, så pass att man blivit tvungen att lägga in psykiskt sjuka barn, kanske med självskadebeteende, på vanliga barnavdelningen på Kalmars länssjukhus – det är fruktansvärt.

Med risk för att skada sig själva samt personalen låter man det ändå ske.

"Lokalerna är inte anpassade för den här typen av sjukdomar och patienterna kan skada sig själva eller personalen", säger Marie Eklind, huvudskyddsombud och styrelsemedlem i Vårdförbundet i Kalmar till Sveriges Radio.

Huvudskyddsombudet gjorde helt rätt när hon lade en så kallad 66a, den paragraf i arbetsmiljölagen som används när det föreligger risk för någons liv på arbetsplatsen.

Vi inom Miljöpartiet kommer följa detta ärende noggrant. Vi har länge larmat om den bristande arbetsmiljön, bland annat inom BUP. I samtal med personer som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin har vi fått klart för oss att det kommer krävas stora satsningar under den kommande mandatperioden för att personal och barn inte ska komma till skada.

Vi gröna vill satsa mycket på att förbättra vardagen för alla skolbarn och öka antalet vuxna i skolan rejält. Förslagsvis kan regionen satsa mer på att utbilda kuratorer, studie- och yrkesvägledare och lärarassistenter men en utbyggd lärarutbildning kan också vara ett steg i rätt riktning. Men framför allt vill vi omfördela regionens resurser och rikta stora satsningar till barn- och ungdomspsykiatrin.

Bygg ut vårdplatserna omedelbart och få till mottagningar i nya Psykiatrihuset i Västervik fortast möjligt!

Caroline Axelsson
Max Troendlé
Miljöpartiet de gröna Kalmar län


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa