Ett län som vårt behöver taxiverksamhet

Taxi behövs i ett län där turist- och besöksnäringen är stor, menar Anders Andersson (KD), som vill att taxiverksamheten lyfts in i bedömningen när regionen står inför ny upphandling.

"Många kommuner saknar helt taxiverksamhet på kvällar samt helger. Detta förhållande är uppenbart ett bekymmer såväl för enskilda personer som för utveckling och tillväxt i vår region", skriver Anders Andersson (KD).

"Många kommuner saknar helt taxiverksamhet på kvällar samt helger. Detta förhållande är uppenbart ett bekymmer såväl för enskilda personer som för utveckling och tillväxt i vår region", skriver Anders Andersson (KD).

Foto: Sven-Olof Ahlgren

Debatt2023-10-31 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skrivelse till Region Kalmar län, kollektivtrafiknämnden (Peter Wretlund) och regionstyrelsen (Angelica Katsanidou). 

Vi närmar oss nu med stormsteg en ny upphandling gällande busstrafiken och särskilda persontransporter som Kalmar länstrafik har ansvar för. Senast en upphandling gjordes resulterade det i en koncentration till ett färre antal företag/entreprenörer. Det kan i ett administrativt perspektiv vara effektivt och kanske också kostnadseffektivt. Men förlusten uppstår på andra områden.

Under åren som nu gått, efter senaste upphandlingen, har stora delar av den finmaskiga taxiverksamhet som tidigare funnits nästan helt raderats ut. Och det är i första hand länets invånare som är det stora förlorarna tillsammans med restaurang- och besöksnäringen i länet.

När länets invånare behöver en taxiresa efter ett restaurangbesök eller när turister som ska besöka länet behöver en transport till hyrd fritidsbostad eller hotell så visar sig problemet tydligt idag. Många kommuner saknar helt taxiverksamhet på kvällar samt helger. Detta förhållande är uppenbart ett bekymmer såväl för enskilda personer som för utveckling och tillväxt i vår region. Turist- och besöksnäringen är stark i vårt län och under sommartid är vi den fjärde starkaste regionen i landet. För att ge fortsatt utveckling tror jag att bra kommunikationer inklusive taxiverksamhet är av stor betydelse. 

För många mindre taxiföretag är det en förutsättning att man förutom allmän taxiverksamhet på kvällar och helger också har chans att komplettera sin verksamhet med uppdrag gällande färdtjänst, sjukresor, skolresor och närtrafik. Enligt min mening är det angeläget att denna fråga lyfts in i bedömningar när regionen begär in anbud för kommande avtalsperiod.