Ett leende kan bryta ensamheten

Låt oss hjälpas åt att råda bot på den ensamhetsepidemi som fortfarande drabbar alltför många. Ett leende kan göra mycket för att bryta ensamheten, menar skribenten.
Låt oss hjälpas åt att råda bot på den ensamhetsepidemi som fortfarande drabbar alltför många. Ett leende kan göra mycket för att bryta ensamheten, menar skribenten.

I takt med att coronapandemin spred sig och många tvingades hålla sig hemma ökade även känslan av ensamhet – en känsla som fortfarande finns kvar. Var femte ung vuxen känner sig till och med mer isolerad i dag jämfört med under pandemin, enligt en nyligen genomförd Sifoundersökning.

Debatt 13 januari 2023 06:22
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, beräknas 300 000 personer vara socialt isolerade i Sverige. Att leva i ofrivillig ensamhet kan vara förödande och leda till såväl psykiska problem som hjärt-kärlsjukdomar, stroke och demens.

En tidigare Sifoundersökning visade att fem av tio svenskar, 51 procent, kände sig isolerade under pandemin. I dag känner sig sju av tio svenskar mindre isolerade, vilket tyder på att ensamhetsepidemin är på väg att brytas. Dock gäller inte detta alla åldersgrupper.

undefined
Låt oss hjälpas åt att råda bot på den ensamhetsepidemi som fortfarande drabbar alltför många. Ett leende kan göra mycket för att bryta ensamheten, menar skribenten.

Var femte ung svensk i åldrarna 18–29 år, 18 procent, upplever till och med att de är mer isolerade nu än under pandemin. Främst handlar det om unga män, där 20 procent säger sig vara mer isolerade i dag. Det kan jämföras med åldersgruppen 50–64 år där en av tio, 11 procent, känner sig mer isolerad nu.

Att unga upplever sig leva mer isolerat i dag väcker frågor och oroar. Vi på Operation Smile påminns ständigt om vad isolering kan göra med människor. Våra patienter, barn födda med läpp-käk-gomspalt i resurssvaga länder, lever ofta isolerade då trakasserier från omgivningen driver dem till ett liv utan skola och kompisar. Deras föräldrar vittnar om barnens ensamhet, tårar och sviktande självkänsla.

Sociala kontakter är oerhört viktigt för vår hälsa. Ensamhet är inte nödvändigtvis något dåligt, men är den inte självvald finns stora hälsorisker. Den amerikanske socialpsykologen John T Cacioppo menar att man kan bidra till att bryta ensamhet genom att ta ett första steg till kontakt. Att se någon i ögonen, säga hej och småprata kan betyda oerhört mycket för den som känner sig isolerad. Forskning från Uppsala universitet visar dessutom att leenden smittar – när vi ler mot någon finns stor chans att den personen ler tillbaka.

undefined
Annika Billing, generalsekreterare Operation Smile Sverige.

Operation Smiles verksamhet går ut på att hitta barn med ansiktsmissbildningar, som lever i ett utanförskap, och genom en relativt enkel operation öppna dörren till en gemenskap. Men hur ser det ut här i Sverige för de unga, främst män, som känner sig isolerade? Hur fångar samhället upp dem? Det här är frågor som är särskilt brännande denna tid på året, då jul- och nyårshelgerna ytterligare kan förstärka ensamhetskänslan.

Låt oss hjälpas åt att råda bot på den ensamhetsepidemi som fortfarande drabbar alltför många. Kanske blir det just du som med ditt leende bryter någons isolering?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa