Låt gymnasiets lokaler bli ny högstadieskola

Ex-politikern Magnus Gustafsson, tidigare moderat ordförande för barn- och utbildningsnämnden, lägger fram ett helt nytt alternativ för framtida högstadieskola i Vimmerby. Han tycker också att det är "lågt i tak" i skolvärlden i Vimmerby.
Ex-politikern Magnus Gustafsson, tidigare moderat ordförande för barn- och utbildningsnämnden, lägger fram ett helt nytt alternativ för framtida högstadieskola i Vimmerby. Han tycker också att det är "lågt i tak" i skolvärlden i Vimmerby.

Magnus Gustafsson, tidigare moderat ordförande för barn-och utbildningsnämnden, kommer med ett helt nytt alternativ när det gäller ny högstadieskola i Vimmerby.

Debatt 21 februari 2022 10:25
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till och från framförs behov av en ny högstadieskola i Vimmerby. Utifrån hur verksamheten ser ut idag så är Vimarskolan den som längst har haft ett högstadium. Astrid Lindgrens skola fick sitt högstadium när politiken bestämde sig för att Vimmerby kommun skulle öka den lokala gymnasieutbildningen från några få utbildningar till ett ”fullbreddsgymnasium”. För detta behövdes lokaler och därmed var Tullportskolans högstadieepok slut och lokalerna blev istället Vimmerby gymnasium och därefter har lokalerna genomgått en total renovering. 

Jag anser att det var ett mycket klokt beslut av dåvarande politiker för Vimmerby kommun att tillskapa det nya gymnasiet. Gymnasiet blev närmaste granne med stadsbibliotek och busstation. Hur är det idag? Idag har ”busstationen” flyttat till järnvägsstationen och bildar tillsammans ett så kallat Resecentrum. Stadsbiblioteket har flyttat till stadshuset, och eftersom ett gymnasium inte kan vara utan bibliotek så har ett eget skolbibliotek måst bildas. 

Det har alltså blivit längre till kommunikationer och samordningsvinsten med ett stadsbibliotek har gått förlorad. Och reser gör ju både lärare, elever och övrig personal. Och om det är svårare att resa så finns det sannolikt både lärare och elever som väljer bort Vimmerby gymnasium som arbetsplats och studieplats vilket kostar pengar. 

När det gäller ny högstadieskola så är det min bestämda uppfattning att kommunen måste se till helheten för både nämndens och kommunens ekonomi, och ekonomin beror inte bara på eventuella byggkostnader utan också möjligheten att attrahera lärare och elever till utbildning i Vimmerby kommun. Jag menar därför att barn- och utbildningsnämnden noggrant borde utreda ett alternativ där Vimmerby gymnasium förses med nya lokaler i anslutning eller närheten av Resecentrum, och att en ny högstadieskolan etableras i gymnasiets nuvarande lokaler. 

Utan att veta det exakta antalet elever i nuläget så tänker jag att Vimarskolan i stort rymmer antalet låg- och mellanstadieelever för Vimmerby stad, och att de nuvarande gymnasielokalerna i stort rymmer Vimmerby kommuns högstadieelever. Och Astrid Lindgrens skola då? Ja, de byggnaderna har då gjort sitt som skola, och kan därmed omvandlas till exempelvis centralt belägen bostadsmark, till exempel bostadsrätter, vilket skulle bidra till finansieringen genom försäljning av mark och/eller byggnation och starkt bidra till finansieringen av ett nytt gymnasium vid Resecentrum.

Det näst bästa vore om Vimmerby kunde behålla två högstadieskolor, eftersom det alltid är bra med mer än ett alternativ. Det är bra för skolutveckling, även om den har svårt att hitta rätt trots att vi har två skolor idag, vilket jag tror beror på att det är för lågt i tak i Vimmerby kommuns skolvärld. Det är bra för lärare, som av en eller annan anledning inte trivs med sina kollegor eller chef, får sin röst hörd, eller får utrymme för sina ambitioner. Då kan vederbörande åtminstone byta skola och pröva situationen där. Det är bra för elever av samma skäl, eller som i värsta fall utsätts för mobbing. Att känna att det finns ett alternativ att byta skola, även om det är mobbaren som borde förvisas om inte mobbingen kan förmås upphöra. Av de skälen är det värt att ha två skolor även om det skulle finnas samordningsfördelar som skulle innebära en ekonomisk besparing vid endast en högstadieskola. 

Det allra bästa vore om Vimmerby kunde attrahera lärare och rektor att starta en lokal friskola så att två högstadier på riktigt fick två olika huvudmän. Det är sannolikt först då som det förmodade ”taket i skolvärlden” skulle lyfta eftersom både kommunen och de satsande lärarna och rektor på riktigt kan bli valda av elever, föräldrar och kollegor för sitt sätt att inbjuda elever och blivande kollegor till en lovande studie- och arbetsplats. Så, barn- och utbildningsnämnden, och kommunstyrelsen, utmana det tilltänkta alternativet i Vimarskolans närhet med EN stark motkandidat innebärande gymnasium vid Resecentrum och högstadieskola i gymnasiets nuvarande lokaler.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa