Familjehem ger fler barn möjlighet till trygghet

Alla barn och unga förtjänar en trygg uppväxt, men tyvärr ser inte verkligheten ut så. Familjen är samhällets viktigaste gemenskap och ovärderlig för en ung människas möjligheter att skapa sig ett gott liv. Många barn tvingas dock växa upp i en destruktiv hemmiljö.

"Otaliga larmrapporter har påvisat stora brister på många ungdomshem och för många barn är inte dessa ett alternativ likvärdigt den trygghet en fungerande familj kan erbjuda", skriver Gudrun Brunegård (KD) med anledning av satsningen på fler familjehem.

"Otaliga larmrapporter har påvisat stora brister på många ungdomshem och för många barn är inte dessa ett alternativ likvärdigt den trygghet en fungerande familj kan erbjuda", skriver Gudrun Brunegård (KD) med anledning av satsningen på fler familjehem.

Foto: Jessica Gow / TT

Debatt2023-04-25 05:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För dem så måste samhället gå in och garantera en trygg tillvaro. Att samhället idag inte alltid lyckas fullfölja det ansvaret är ett akut problem, som regeringen därför satsar på att åtgärda. 

Det råder idag stor platsbrist inom flera olika delar av den sociala barn- och ungdomsvården. På hem som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS) beror det i huvudsak ofta på svårigheter i rekrytering av personal, vilket gör det svårt att skala upp kapaciteten med kortsiktiga medel. För att stärka denna akuta brist har vi kristdemokrater drivit på så att regeringen i vårändringsbudgeten i stället satsar på fler familjehem.

50 miljoner kronor skjuts till för att utöka antalet familjehem och lika mycket pengar avsätts för att stärka subventioner av familjehemsplaceringar. Satsningen består både av att Socialstyrelsen får i uppdrag att upplysa fler om möjligheten att bli familjehem, samt att ytterligare stödja dem som redan är det. Dessutom aviserar regeringen att en nationell samordnare ska tillsättas för att stärka arbetet med fler kvalitativa placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Genom att möjliggöra så att fler unga i behov får plats i familjehem, minskar vi också trycket på institutionerna. Otaliga larmrapporter har dessutom påvisat stora brister på många ungdomshem och för många barn är inte dessa ett alternativ likvärdigt den trygghet en fungerande familj kan erbjuda. Regeringens satsning på fler familjehem är därför mycket välkommen, så att vi säkerställer att fler barn och unga får rätten till en trygg tillvaro.