Fasar ut hyrsjuksköterskor med framgång

SCV-majoriteten och hela Region Kalmar län tar krafttag mot hyrbemanningen inom sjukvården i region Kalmar län och vi ser redan tydliga resultat.

Sedan den första oktober har 30 procent av hyrsjuksköterskorna avvecklats i Region Kalmar läns satsning på att fasa ut hyrbemanning. Flera har valt att ta anställning i regionen. Genrebild.

Sedan den första oktober har 30 procent av hyrsjuksköterskorna avvecklats i Region Kalmar läns satsning på att fasa ut hyrbemanning. Flera har valt att ta anställning i regionen. Genrebild.

Foto: Sofia Axelsson

Debatt2024-02-19 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Verksamheten har nu i uppdrag att nå målsättningen om att högst 2 procent av våra personalkostnader ska vara inhyrd personal på våra sjukhus senast år 2025. I ett första steg har fokus varit på sjuksköterskorna. Sedan den första oktober har nu 30 procent av hyrsjuksköterskorna avvecklats. Det innebär en minskning av antalet inhyrda sjuksköterskor från 95 till 55. Samtidigt har flera av dessa valt att ta anställning inom regionen, vilket givetvis är mycket glädjande och de ska känna sig varmt välkomna som anställda hos oss.

Bakgrunden till detta uppdrag är att inhyrd personal har blivit alltför dyr och är alltför vanligt förekommande. Att sjukvården har blivit alltmer beroende av hyrpersonal är en allvarlig utveckling som måste bromsas av flera skäl. Dels får hyrpersonal betydligt mer betalt i jämförelse med regionens medarbetare för i stort sett liknande arbetsuppgifter och i många lägen mindre ansvar. Det är demoraliserande för Region Kalmar läns medarbetare. Det handlar också om att minska kostnaderna i det besvärliga ekonomiska läge som nu råder.

Vi gör det heller inte ensamma. Att stora delar av regionerna i Sverige har bestämt sig för att göra samma sak gör att vi ser större möjligheter att bryta detta. Det finns starka ekonomiska incitament nu när flertalet regioner befinner sig i allvarliga ekonomiska lägen. Tillsammans kan vi lyckas begränsa marknaden för hyrbolagen. Det gör att villkoren från bolagen kan bli mer rimliga gentemot regionerna. Detta samtidigt som attraktiviteten ökar att istället bli anställd medarbetare i våra respektive verksamheter.

Samtidigt som vi gör detta satsar vi också på våra egna medarbetare och ger ett attraktivt erbjudande till de som vill börja arbeta hos oss. Exempelvis höjer vi ersättningen för bland annat de sjuksköterskor som arbetar helger på våra sjukhus. Vi är också fast beslutna om att fortsätta satsa på löner, villkor och arbetsmiljö i takt med att kostnaderna för inhyrd personal minskar och när det ekonomiska läget medger.

Även om vi ser tydliga resultat redan nu så är detta ett arbete där vi måste vara uthålliga. Vi är också medvetna om att det på kort sikt påverkar våra verksamheter. I en övergångsfas ökar kraven på våra medarbetare och chefer. Samtidigt ser vi vilken målmedvetenhet som finns i våra verksamheter för att ta oss igenom detta. Region Kalmar län har mycket goda resultat och har väldokumenterad tillgång till många vårdplatser. Detta gör att vi troligen har bättre förutsättningar än många andra regioner att klara detta. Därför ska vi se till att klara av denna omställning på ett ansvarsfullt sätt. Där vi värnar vår kvalité, patientsäkerhet, tillgången till vårdplatser och våra fina resultat. 

I SCV-majoriteten siktar vi på ett ännu tryggare Region Kalmar län för alla bo, leva och utvecklas i. Med utvecklingen från hyrpersonal till regionarbetare ser vi att vi tar nya steg mot att uppfylla våra mål.