Förebygg gängkriminalitet i tidig ålder

Sverige har idag cirka 1 200 gängkriminella som är under 18 år. Att en stor grupp unga numera begår grova brott och inte räds att använda olika våldsmedel är en mycket allvarlig utveckling. För att stävja detta måste fler tidiga insatser sättas in.

Fler riktigt unga ungdomar begår grova brott och det är en utveckling som måste stävjas, skriver debattörerna.

Fler riktigt unga ungdomar begår grova brott och det är en utveckling som måste stävjas, skriver debattörerna.

Foto: Adam Ihse/TT

Debatt2023-01-30 06:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

År 2020 var unga killar mellan 18-20 i Sverige bland de grupper i samhället med flest misstänkta för brott och allra vanligast var att man hanterat narkotika. 

Rapporter från polisen visar att killar i åldrarna 14-17 år alltmer tagit över uppgiften att utföra de grövsta brotten som exempelvis sprängningar och skjutningar.  

Därför välkomnar vi den nya regeringen och Tidöavtalet som utlovar tidiga insatser för att motverka rekryteringen till kriminella gäng:

  • Socialtjänsten ska få ökade befogenheter att besluta om tidiga och obligatoriska insatser för barnen eller deras vårdnadshavare.
  • Satsningen på föräldrastödsprogram byggs ut – och ett fritidskort införs.
  • Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet eller andra ekonomiska åtgärder som påverkar motivationen ska ses över.
  • En utredning ska se över möjligheterna att förstärka föräldraansvaret och möjliggöra tidiga insatser för barn som begår brott eller är riskzonen.

Inga mammor ska behöva förlora sina söner!