Att de nya läkarna stannar – ett strålande kvitto

När bandet klipptes på läkarprogrammets nya lokaler 2018 kommenterade vi styrande socialdemokrater att det var ”en av de största etableringarna som gjorts i vårt landsting (numera region) de senaste decennierna”. Nu fyra år senare, med fortsatt S-styre, kan vi konstatera att det också är en av de mest framgångsrika etableringarna.

Debatt 16 januari 2022 07:48
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu har den första kullen Kalmarutbildade läkare tagit sin examen. Det är de allra första studenterna på det regionaliserade läkarprogrammet vid Linköpings universitet med studieort Kalmar som nu har tagit examen. Det har verkligen varit en lång resa att få till programmet. Därför är det så glädjande att den första kullen nu går i mål. Det är inte bara glädjande för de nya läkarna utan för alla som kämpat med programmet under lång tid. Den nybyggaranda och entusiasm som medarbetare och studenter tillsammans uppvisat har verkligen varit inspirerande och avgörande för att göra programmet till den framgångssaga vi nu fått se. 

Hela nio av fjorton studenter väljer nu att stanna och påbörja sin läkarkarriär hos oss i Region Kalmar län. Det är ett strålande kvitto på utbildningen, regionen som arbetsgivare och vårt län som plats att bo. När vi fått möjlighet att träffa de nu examinerade läkarna har det varit en fröjd att höra deras lovord om programmet. Trots att den första kullen nog stundtals känt sig som försökskaniner är de mycket nöjda med programmet. De har särskilt lyft att de under sin utbildning i Region Kalmar län känt sig en del av sjukvårdsteamet på ett helt annat sätt än i andra regioner. Den delaktigheten har varit avgörande för dem. Medarbetarnas entusiasm har verkligen genomsyrat programmet och gett stor utdelning. Deras insatser kan inte nog hyllas.

Det är viktigt att komma ihåg att läkarprogrammet inte bara medfört en rejäl möjlighet till rekrytering för vår region. Det har också kraftigt stärkt våra forskningsmuskler. Detta tack vare att lärarnas tjänster på programmet är uppdelade i tre lika stora delar: utbildning, forskning och kliniskt arbete. Det innebär att seniora forskare har fått betydligt större möjligheter i vår region. 

Idag är det totalt omkring 120 läkarstudenter som har sin bas på länssjukhuset, vilket innebär ungefär 20 studieplatser per termin. Med programmet som framgångssaga finns det mycket gott att bära med sig och utveckla än mer för framtiden. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa