Förtroendekrisen växer i regionen – se verkligheten

Två bilder av verkligheten. Den politiska ledningen tar in det positiva medan det kommer alltfler signaler om en organisation som går på knäna, hävdar debattörerna i en debattartikel.
Två bilder av verkligheten. Den politiska ledningen tar in det positiva medan det kommer alltfler signaler om en organisation som går på knäna, hävdar debattörerna i en debattartikel.

En politisk majoritet som "gömmer sig i de digitala mötesrummen och bara orkar ta in de positiva beskeden" istället för att ta in signaler på hur organisationen mår. Så beskriver de kritiska debattörerna det de menar är en växande förtroendekris i Region Kalmar län.

Debatt 15 juni 2021 11:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En tilltagande brist på barnmorskor och sommarvikarier, över hundra vakanser på länets tre sjukhus liksom växande köer med anledning av uppskjuten vård under pandemiåret, skapar oro. Enligt expertisen kan det ta så lång tid som tre år innan verksamheterna hunnit ikapp. För att hålla ihop allt detta och lyckas möta utmaningarna gäller det för den politiska ledningen att acceptera och förhålla sig till verkligheten. Samtidigt duggar larmen från både medarbetare och fackliga om en organisation som går på knäna allt tätare.

Redan i den senaste medarbetarenkäten som gjordes hösten 2019, märktes en tydlig nedåtgående trend vad gäller förtroendet för ledning och styrning. Aldrig tidigare har skiljelinjerna av hur verkligheten ser ut varit så tydliga mellan ledning och medarbetare, och det är ingen hemlighet att allt fler medarbetare i Region Kalmar län upplever att Länsunionen (S, C, L) distanserar sig mer och mer från verkligheten på golvet och målar upp en bild som allt färre känner igen sig i.

 

I en organisation med över 7 000 medarbetare i allmänhet, och efter ett år som pandemiåret i synnerhet, är det särskilt viktigt att lägga öronen mot rälsen och visa lyhördhet för de signaler som kommer från medarbetare och fack gällande hur organisationen mår. Men istället gömmer sig den politiska majoriteten i de digitala mötesrummen och orkar bara ta in de positiva beskeden. Det finns såklart, tack vare medarbetarnas insatser, många guldkorn i en så stor organisation som Region Kalmar län, men när utmaningarna växer och de som har ansvar inte orkar ta itu med dessa blir resultatet dessvärre fler utmaningar – inte färre. 

Den politiska ledningen är ofta snabba med att ”kräva” att oppositionen ska leverera lösningar i frågor som är tuffa att lösa. Det har vi svarat mot, men har sällan eller aldrig upplevt motsatsen. Därför uppmanar vi nu ansvariga regionråd i majoritet, Mattias Adolfson (S), Christer Jonsson (C) och Angelica Katsanidou (S) att bjuda in till breda samtal där politik, fackliga och medarbetare får delta för att gemensamt hitta lösningar till den förtroendekris som växer sig allt starkare kring Region Kalmar läns ledning och styrning.  

Carl Dahlin (M), vice ordförande personalutskottet

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Jimmy Loord (KD), vice ordförande hälso- och sjukvårdsberedningen 

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), ledamot personalutskottet 

Region Kalmar län

 

Ämnen du kan följa