Allmänhetens förtroende för Ibn Rushd

I dagens samhälle, präglat av mångfald och globalisering, är förtroende för olika institutioner och föreningar av avgörande betydelse för en välfungerande gemenskap. En förening som har fått ökad uppmärksamhet är Studieförbundet Ibn Rushd. Frågan om allmänhetens förtroende för Ibn Rushd och dess verksamhet har ruckats på i och med avslöjanden om vad som lärs ut av detta studieförbund.

I Region Kalmar län bör den politiska majoritetens (S, C och V) ställningstagande –  att fortsätta flödet av medborgarnas skattepengar in i organisationen Ibn Rushd – ifrågasättas, menar debattörerna.

I Region Kalmar län bör den politiska majoritetens (S, C och V) ställningstagande – att fortsätta flödet av medborgarnas skattepengar in i organisationen Ibn Rushd – ifrågasättas, menar debattörerna.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2024-01-27 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Folkbildningsrådet har granskat organisationens verksamhet i olika delar av landet efter att media uppmärksammat att det finns undervisningsmaterial och studiecirkelledare som har en för ett demokratiskt samhälle av svenskt mått en frånvänd syn på barnaga, barnäktenskap och toleransen för människors olikheter. Detta har medfört att flertalet regioner och kommuner har pausat bidragen (skattemedel) till Ibn Rushd i avvaktan på en djupare genomlysning av vad detta studieförbund egentligen står för och vad som kommer ut från organisationen i form av budskap till deltagare i studiecirklarna.

I Region Kalmar län bör den politiska majoritetens (S, C och V) ställningstagande – nämligen att fortsätta flödet av medborgarnas skattepengar in i organisationen – ifrågasättas. Redan nu i slutet av januari betalas 200 000 kronor ut och senare i år lika mycket till. Det är ett ställningstagande som görs med två andetag; i det första gömmer man sig bakom ”avvaktandets förlåt” med orden att ingen ska straffas förrän denne är bevisat skyldig, och i det andra erkänns att det finns fakta som visar på tvivelaktiga budskap som sprids inom och genom Ibn Rushd. Fakta som bland annat granskade media lagt fram i offentlighetens ljus. 

Spridning av dessa budskap har alltså förekommit i det geografiska område (Kalmar län) som regionala utvecklingsnämnden har ansvar att hantera fördelning och utbetalning av bidrag i. Bidrag som ska främja utbildning i medmänsklighet och demokrati. Framstående bedrifter och social påverkan ska vara det som styr bidragsgivandet, menar vi.

Förtroendet för en organisation byggs genom föreningens konkreta bedrifter och dess påverkan på samhället. Frågan kan med rätta ställas om Ibn Rushd verkligen främjar utbildning kring tolerans och social rättvisa inom den grupp av människor som den verkar i, när de använder sig av texter som skönmålar barnaga och barnäktenskap samt antisemitism och homofobi. Därför tycker vi oppositionspartier i regionen att bidragen till studieförbundet Ibn Rushd ska pausas tills Folkbildningsrådet utredning av organisationens inriktning, syfte och budskap sprider ljus över denna organisation.