Gårdsförsäljning gynnar landsbygden

I början av sommaren godkände vänsterkoalitionen Region Västmanland – S, C och L – ett förslag av Moderaterna att ansöka hos regeringen för att tillåta gårdsförsäljning av alkohol hos lokala producenter av exempelvis öl och vin.

Debatt2020-07-27 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Så sent som i våras avslog vänsterkoalitionen i Region Kalmar län – S, C och L – ett liknande moderat förslag. Med tanke på både mängden av, samt kvaliteten hos, drivna småproducenter av öl och vin i vårt län anser vi moderater att detta vore ett ypperligt tillfälle att stötta lokala företag. Det skulle vara gynnsamt för både sysselsättning, turism och företagande på landsbygden i Kalmar län.

Kenneth Östberg, regionråd (S) i Västmanland, säger att Socialdemokraterna stödjer gårdsförsäljning eftersom det inte äventyrar Systembolagets monopol – vilket även den statliga utredningen SOU 2010:98 slår fast på sidan 118: ”Utredningens modell för gårdsförsäljning kommer inte heller att leda till att man måste avskaffa detaljhandelsmonopolet.”

Likaså menar Centerpartiet i Västmanland genom regionala utvecklingsnämndens ordförande Magnus Ekblad (C) att det är gynnsamt för besöksnäringen att främja de småskaliga producenterna så de kan sälja direkt till kund på plats. 

Det är negativt för besöksnäringen, utvecklingen samt möjligheten till ökad sysselsättning på landsbygden i Kalmar län att vänsterstyret ”Länsunionen” inte ser på gårdsförsäljning såsom kollegorna i Västmanland. Men det är aldrig för sent att ändra sig! Vi uppmanar därför Angelica Katsanidou (S) och Karin Helmersson (C) att omgående sätta sig i kontakt med kamraterna i Västmanland för att ta del av deras inställning i frågan, med förhoppning om en svängning i frågan för att möjliggöra gårdsförsäljning även i Kalmar län. Det vore positivt för sysselsättningen, besöksnäringen och landsbygdsutvecklingen.