Gårdsförsäljning skapar nya jobb och möjligheter för turism

"För en levande landsbygd behövs entreprenörskap och småföretagande. Allt det som Socialdemokraterna i grunden är emot och bekämpar med alla till buds stående medel. I motsats till Socialdemokraterna anser Moderaterna att det är självklart att tillåta gårdsförsäljning", skriver Marie Nicholson och Johan Hultberg.

"För en levande landsbygd behövs entreprenörskap och småföretagande. Allt det som Socialdemokraterna i grunden är emot och bekämpar med alla till buds stående medel. I motsats till Socialdemokraterna anser Moderaterna att det är självklart att tillåta gårdsförsäljning", skriver Marie Nicholson och Johan Hultberg.

Foto:

Debatt2024-05-27 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaterna anser att gårdsförsäljning ska vara ett naturligt inslag i Sverige och inte minst i en levande och växande landsbygd. 

Som gårdsförsäljningsutredningen klart och tydligt visat är det fullt möjligt att införa gårdsförsäljning utan att äventyra det svenska detaljhandelsmonopolet. Utredningen är dock tydlig med att det kräver vissa begränsningar. Enligt utredningens förslag ska gårdsförsäljning få bedrivas av den som tillverkar alkoholdrycker – oavsett om det handlar om öl, vin eller starksprit – på ett småskaligt, oberoende och hantverksmässigt sett. 

Trots att gårdsförsäljningsutredningen visat att vi inte behöver välja mellan Systembolaget eller gårdsförsäljning fortsätter Socialdemokraterna att hävda motsatsen. Det är uppenbart att S bara försöker kamouflera sin egentliga uppfattning – sitt motstånd mot gårdsförsäljning. S säger nej till gårdsförsäljning och därmed nej till att ge Sveriges dryckesentreprenörer och besöksnäring bättre förutsättningar. Detta trots att gårdsförsäljning inte heller är ett hot mot folkhälsan.  

För som gårdsförsäljningsutredningen visat kommer den totala mängden alkohol som tillåten gårdsförsäljning skulle generera inte motsvara mer än högst 0,5 procent av Systembolagets totala försäljning år 2020. Eller annorlunda uttryckt 0,34 procent av den totala svenska konsumtionsmängden av alkohol. Utredningens analys visar att gårdsförsäljning inte märkbart kommer att påverka folkhälsan. Däremot att gårdsförsäljning skulle skapa många nya arbetstillfällen, inte minst på landsbygden. Därför är frågan viktig. 

Det är ingen hemlighet att Moderaterna hade velat få på plats ett betydligt mer tillåtande system för gårdsförsäljning än vad gårdsförsäljningsutredningens förslag innebär. Vi menar att förslaget är onödigt blygsamt och försiktigt. Viktigast är dock att nu, efter år av utredning och debatt, gå från ord till handling genom att tillåta gårdsförsäljning av samtliga alkoholhaltiga drycker. 

I kontrast står Socialdemokraternas nyligen presenterade förslag till alternativt system av gårdsförsäljning. S försöker sig på reptricket att föreslå ett system för gårdsförsäljning utan just gårdsförsäljning. Deras förslag är ingenting annat än ett uppdrag till Systembolaget att införa ett särskilt gårdsförsäljningssortiment. Det betyder stopp för möjligheter till lokal fristående gårdsförsäljning. Därmed inga nya jobb och arbetstillfällen på landsbygden och i besöksnäringen. Det är många viktiga arbetsgivare som berörs. Enligt utredningen fortsätter tillväxten i branschen. Omkring 630 ölbryggerier, 90 destillerier, 50 vintillverkare och 80 cidertillverkare beräknas bedriva gårdsförsäljning om möjlighet ges. Men det säger S nej till. 

För en levande landsbygd behövs entreprenörskap och småföretagande. Allt det som Socialdemokraterna i grunden är emot och bekämpar med alla till buds stående medel. I motsats till Socialdemokraterna anser Moderaterna att det är självklart att tillåta gårdsförsäljning. Gårdsförsäljning kommer bidra till positiv utveckling av den svenska alkoholkulturen med ökat fokus på ursprung och kvalitet, mer turism och fler jobb i Sverige. Och allt detta är möjligt utan att äventyra varken folkhälsan eller Systembolagets detaljhandelsmonopol. 

Att tillåta gårdsförsäljning är en viktig del i att göra Sverige mer attraktivt som besöksland. Det är hög tid att införa gårdsförsäljning och att välkomna Sveriges dryckesentreprenörers vilja att både utveckla den svenska dryckeskulturen och den svenska besöksnäringen.