Viktigt att tänka rätt kring ny skola i Vimmerby

"Det är viktigt att tänka rätt kring en eventuell ny skola i Vimmerby", skriver Micael Glennfalk, tidigare moderat kommunalråd i Vimmerby, som en reflektion kring Magnus Gustafssons inlägg "Låt gymnasiets lokaler bli ny högstadieskola".

Debatt 22 februari 2022 17:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Magnusson Gustafsson, förre moderate BUN-ordförande, redovisade bra tankar i en debattartikel i Vimmerby Tidning på tisdagen. Bland annat att den framtida saneringstomten vid Resecentrum är en bra skoltomt. Att ta hänsyn till inresande elever och lärare i en tid då rekrytering av både elever och personal är problematisk på grund av lämplig pendling, är ett viktigt hänsynstagande.

Det jag skulle vilja tillägga är att en ny gymnasieskola, där högstadiet tar över den nuvarande byggnaden (Stångådalens Gymnasium) inte nödvändigtvis behöver byggas av kommunen. Man kan mycket väl låta någon annan bygga och hyra byggnaden. Det säkerställer ett sunt underhåll över tid – och kommunen slipper låsa in sina pengar.

Skulle det alternativet inte vara bra kan man exempelvis sälja hela allmännyttan Vimarhem till den privata marknaden. De styrande (socialdemokrater och centerpartister) i Kalmar sålde nyligen (formellt beslut kommer 28 februari) sitt fastighetsbolag för 2,7 miljarder kronor och la 1,1 miljard av pengarna i en framtidsfond, en fond som ska växa sig stark och kunna användas av framtida Kalmarbors behov.

Vimmerby kommun har stora värden låsta i sina bolag, förutom i fastighetsförvaltande kommunstyrelsen. Vimarhem är det bolag som är enklast och bäst att sälja. Vimmerby Energi & Miljö däremot är ett bolag som skulle kunna hjälpa till med investeringar i fritidssektorn. Som vi alla vet går över 80 procent av kommunens budget till ett tvingande välfärdsystem; skola och omsorg. Det finns inget tvingande inom fritids- och kultursektorn utan de får leva på de pengar som blir över. I Linköping använder man sitt energibolags överskott till investeringar i kultur- och fritid, bland annat arenor.

Vimmerby Energi, med sitt stora kraftvärmeverk på Tallholmen, kan år 2030 och framåt mycket väl prestera ett överskott på 30 miljoner kronor årligen. Att sälja ett sådant bolag skulle vara som att sälja den bäst mjölkande kossan. 

Kommunen bör ta ett bredare grepp om ekonomin och pröva andra vägar för att skapa nödvändiga investeringar för framtiden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa